• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Konsultacje uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego

Szanowni Państwo,

w imieniu Pani Izabeli Damboń-Kandziory – Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWO, informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

Projekt poddany jest konsultacjom społecznym do dnia 2 lutego br. Uprzejmie prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag na załączonym formularzu na adres e-mail:

PDFuchwała ZWO nr 6323 z dnia 18.01.2022r..pdf (1,29MB)

DOCformularz-uwag.doc (37,00KB)