• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

SIM Opolskie Południe ogłasza nabór na wolne stanowisko Asystent/Asystentka Zarządu

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie Południe z.o.o w organizacji w Prudniku poszukuje osoby na stanowisko Asystenta/Asystentki Zarządu.

 

Wymiar czasu pracy:

cały etat

Stosunek pracy:

umowa o pracę.

 

Zakres obowiązków:

1.Obsługa organizacyjno-kancelaryjna posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu oraz obsługa kancelaryjna spółki

2.Organizacja zaopatrzenia spółki w tym bieżące zapewnienie wyposażenia i materiałów biurowych.

3.Zakup pieczęci służbowych i prowadzenie ich ewidencji

4.Przygotowywanie uchwał zarządu

5.Obsługa spotkań zarządu

6.Obsługa i nadzór nad korespondencją przychodzącą i wychodzącą (zewnętrzną) i wewnętrzną firmy jak również kontrola prawidłowego przepływu informacji

7.Rejestracja dokumentów firmy

8.Współpraca z firmami kurierskimi

9.Nadzór na BIP i strona internetową spółki oraz generalnie nad obsługą informatyczną spółki.

10.Prowadzenie rejestru uchwał Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu.

11.Komunikacja z klientami;

12. Obsługa sekretariatu i sali narad (odbieranie telefonów, udzielanie informacji, obsługa gości),

13. Organizacja pracy i kalendarza Członków Zarządu (umawianie spotkań wewnętrznych i zewnętrznych, aranżacja podróży, rezerwacja hoteli, itp.),

14. Realizacja bieżących zadań zleconych przez Zarząd Spółki,

15. Współpraca ze wszystkimi działami Firmy oraz podmiotami współpracującymi

16. Inne zadania zlecone przez Zarząd,

 

Oferujemy:

1.Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

2.Dobra atmosferę w pracy,

3. Praca w godzinach od 8:00 – 16:00.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SIM Opolskie Południe sp. z o.o. w organizacji dla potrzeb procesu rekrutacji;
 2. List motywacyjny z informacją dlaczego chcesz pracować jako Asystenta/Asystentki Zarządu

UWAGA: Aplikacja powinna być składana w zamkniętych kopertach. Koperty powinny być opisane w następujący sposób: „Oferta pracy Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie Południe z.o.o w organizacji w Prudniku na stanowisko Asystenta/Asystentki Zarządu.”

 

Wymagania:

 1. Minimum średnie wykształcenie,
 2. Dobra znajomość pakietu Ms Office,
 3. Komunikatywność,
 4. Wysoka kultura osobista,
 5. Doskonała organizacja własnej pracy

 

Mile widziane:

 1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 2. Wykształcenie wyższe;
 3. Znajomość obsługi komputera;
 4. Umiejętność logicznego myślenia;
 5. Szybkie i sprawne podejmowanie decyzji;
 6. Zorientowanie na cele i możliwości;
 7. Miła aparycja;
 8. Umiejętność radzenia sobie w szybko zmieniających się warunkach;
 9. Prawo jazdy kat. B;

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać listownie w Urzędzie Miasta Prudnik przy ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik, osobiście w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Prudniku lub mailowo na adres: w terminie od 14.12.2021 r. do 28.12.2021r.

 

Pouczenie o prawach  i podstawach przetwarzania danych osobowych:

Wysyłając swoją aplikacje (zawierającą CV i list motywacyjny – zwane dalej „aplikacją” ) na adres: wskazany w ogłoszeniu wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie Południe z.o.o w organizacji w Prudniku, wszystkich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych przez Pana/Panią w toku procesu rekrutacyjnego (w tym w CV i liście motywacyjnym) wyłącznie dla celów prowadzonej rekrutacji. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe podane nam w przesłanej przez Państwa aplikacji.

Zawiadamiamy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie Południe z.o.o w organizacji w Prudniku ul. Ratuszowa 9. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia, na warunkach odrębnie przewidzianych prawem. 3. Pracujemy wyłącznie na podanych przez Państwa w trakcie procesu rekrutacji danych. 4. Państwa dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w toku którego złożyli Państwo aplikację do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez okres 6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami; Jednakże jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych również dla przyszłych procesów rekrutacyjnych, wówczas przetwarzamy Państwa dane osobowe również dla dalszych procesów rekrutacyjnych nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest konieczność wypełnienia przez nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z przepisów prawa pracy lub Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeżeli podali nam Państwo szerszy zakres informacji niż wymagany przez prawo pracy. Informujemy, iż wyrażona przez Państwa zgoda może być w dowolnym czasie cofnięta, jednak nie ma to wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania danych na jej podstawie. 6. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne jednakże jest nam niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku ich braku, nie będziemy mogli skontaktować się z Państwem i przeprowadzić w sposób należyty rekrutacji z Państwa udziałem. 7. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji np. usług teleinformatycznych, takich jak: hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług rekruterskich, obsługa prawna, kadrowa i księgowa 8. Zawiadamiamy, że Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanych procesów decyzyjnych ani nie będą udostępniane poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom międzynarodowym. 9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące składania skarg są dostępne na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov.pl w zakładce „Skargi”. 10. W razie pytań, wątpliwości lub w przypadku potrzeby zmiany / aktualizacji danych, prosimy o kontakt na adres lub email wskazany w punkcie 1.