• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Dofinansowanie na wykonanie remontu boiska przy szkole nr 3

W Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku zostanie kompleksowo wyremontowane boisko szkolne. W ogłoszonym naborze zdobyliśmy pierwsze miejsce. 

W dniu 21 czerwca Gmina Prudnik złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego projekt pt. „Remont ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku”, który ubiegał się dofinansowanie z działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Z uwagi, iż jedynym obiektem sportowym mieszczącym się w obszarze rewitalizowanym zawartym w uchwalonym „Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Prudnika do 2023 roku” był kompleks przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku złożono jedyny projekt, który spełniał kryteria konkursu.  

Zakres rzeczowy prac projektu będzie obejmował:

1, Wykonanie w miejscu wcześniej istniejącego, zdegradowanego i niewymiarowego  boiska do koszykówki – planowanego do rozbiórki, nowego wymiarowego boiska sportowego do koszykówki z nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 15,00x28,00m, na którym wydzielone zostanie boisko do siatkówki o wymiarach 9,00 x18,00 m.

2. Wykonanie w miejscu wcześniej istniejącego, zdegradowanego boiska do piłki ręcznej – planowanego do rozbiórki, nowego boiska z nawierzchni poliuretanowej  do piłki ręcznej o wymiarach 18,00 x36,0 0m.

3. Wykonanie nowej, wymiarowej skoczni do skoku w dal z nawierzchni poliuretanowej składającej się z: bieżni do rozbiegu długości 32,00mb i szerokości 1,45 m oraz zeskoczni o wymiarach 3,00 x7,00 m.

4. Wykonanie zewnętrznej siłowni składającej się z następujących urządzeń: narciarz biegowy, wyciskanie dla niepełnosprawnych, twister i wiosła montowane na jednym pylonie, motyl i ławka do ćwiczeń montowane na jednym pylonie.

5. Na terenie objętym projektem wymianie siatki poddane zostaną piłkochwyty zamontowane zostaną nowe ławki w ilości łącznej 17 szt., kosze na śmieci w ilości 3 szt. oraz przewidziano montaż tablicy informacyjnej.  

Wartość projektu oszacowana na podstawie posiadanego kosztorysu inwestorskiego wyniosła 681 653,92 zł, a Gmina Prudnik ubiegała się o maksymalną kwotę – określoną w regulaminie konkursu- dotacji w wysokości  300 000,00 zł.

Zgodnie z regulaminem, w listopadzie rozstrzygnięto konkurs, w którym nasza Gmina zdobyła pierwsze miejsce. Realizację projektu zaplanowano na drugi kwartał 2022 r.