• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

LII Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 25 listopada 2021 r.

25 listopada  2021 r. o godz. 10:00

odbędzie się 

LII Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) Przyjęcie protokołu z LI sesji

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Informacja nt. Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Prudnik. (druk nr 930)

4. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik (druk nr 931)

5. Gospodarowanie mieniem:

1) Podęjcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej (druk nr 932 )

2) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 933)

3) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 934)

4) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 935)

5) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 936)

6) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 937)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 938)

8) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 939)

9) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 940)

10) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 941)

11) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 942)

12) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 943)

13) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 944)

14) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 945)

15) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 946)

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (druk nr 947)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2019 - 2024 (druk nr 948)

3) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik (druk nr 949)

4) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody (druk nr 950)

5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały (druk nr 951)

6) Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób w komunikacji miejskiej na terenie miasta Prudnika (druk nr 952)

7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Prudnik w Zgromadzeniu Powiatowo - Gminnego Związku Transportu „Pogranicze”(druk nr 953)

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.