• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

           

            Burmistrz Prudnika informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

            Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym priorytetowych zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2022, zapoznanie organizacji z zakresem przedmiotowym projektu „Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” oraz przedstawienie organizacjom zasad i form współpracy pomiędzy organizacjami a Gminą Prudnik.

            Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji, które odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik (sala nr 117) o godzinie 12:00 w dniu 12 listopada 2021 r.

            Treść projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, załącza się w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.prudnik.pl , na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.prudnik.pl w zakładkach Organizacje Pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku.

            Uwagi, opinie oraz wnioski do projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, winny zawierać informacje o podmiocie zgłaszającym (nazwa podmiotu, osoba do kontaktu, kontakt telefoniczny lub e-mail) wraz z treścią uwagi, opinii, wniosku i uzasadnieniem. Ustala się termin na wyrażenie przez organizacje opinii o projekcie od dnia 12.11.2021 r. do dnia 19.11.2021 r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Prudniku.

                                                                

                                                                                                                                                            BURMISTRZ PRUDNIKA

                                                                                                                                                                 Grzegorz Zawiślak

DOCProjekt Programu współpracy na rok 2022.doc (81,50KB)