• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

 

Cyfrowa-gmina.jpeg

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór projektów w ramach Programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. Gmina Prudnik kwalifikuje się do projektu, dlatego ogłaszamy nabór osób spełniających kryteria udziału w Programie i potrzebujących komputera do celów dydaktycznych

Zgłoszenia w postaci wypełnionego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka niepełnoletniego lub oświadczenia osoby składającej ośw. we własnym imieniu, która ukończyła 18 rok życia i nadal uczy się w roku szkolnym 2021/2022, należy składać w sekretariatach swoich placówek oświatowych oraz siedzibie Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania. Wzór zgłoszeń oraz regulamin konkursu do pobrania poniżej. Termin składania dokumentów upływa 03.11.2021 r.

Osoby kwalifikujące się do Programu muszą spełniać łącznie 3 warunki:

  • uczyć się w roku szkolnym 2021/2022 w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej,
  • zamieszkiwać w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • być członkiem rodziny (krewny w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny), który pracował w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.

Szczegóły Programu można poznać na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

DOCaktualny-wzor_oswiadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego-1.doc (154,50KB)

DOCaktualny-wzor_oswiadczenia_ucznia-szkoly-sredniej-ktory-uzyskal-pelnoletniosc.doc (154,50KB)

PDFregulamin_konkursu_grantowego_0810202187.pdf (560,39KB)