• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Przebudowa dwóch przejść dla pieszych ul. Piastowskiej w Prudniku w obrębie skrzyżowania z ul. Kopernika

flaga polski.png

W związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Opolskiego - zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122) - naboru na rok 2021 wniosków w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych Gmina Prudnik złożyła w miesiącu kwietniu 2021 r. wniosek dotyczący przebudowy dwóch przejść dla pieszych ul. Piastowskiej w Prudniku w obrębie skrzyżowania z ul. Kopernika.

Gmina Prudnik w ramach ogłoszonego naboru wniosków otrzymała środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg co pozwoli na realizację ważnej z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu pieszych inwestycji.

Dzięki przyznanym środkom będziemy mogli zrealizować zadanie pn. :

 

„Przebudowa dwóch przejść dla pieszych ul. Piastowskiej w Prudniku w obrębie skrzyżowania z ul. Kopernika.”

 

Wartość dofinansowania – 79 900,80

Całkowita wartość zadania – 99 876,00 zł

 

Opis projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmować będzie:

  • przebudowę chodników na długości nie większej niż obszar oddziaływania przejścia,
  • przebudowę stref oczekiwania,
  • poprawę warunków widoczności pieszego poprzez doświetlenie przejścia,
  • poprawę ukształtowania wysokościowego nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych, przejścia dla pieszych i strefy oczekiwania oraz zastosowanie systemu informacji fakturowej - w celu poprawy funkcjonalności przejścia dla osób z niepełnosprawnościami,
  • wykonanie linii wibracyjnych barwy innej niż biała przed przejściem dla pieszych z uwzględnieniem ochrony terenów przyległych do pasa drogowego przed niekorzystnym oddziaływaniem hałasu.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Zadanie Gminy Prudnik jest dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym.