• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 26 sierpnia 2021 r.

26 sierpnia  2021 r. o godz. 10:00

w budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku sala 117

odbędzie się 

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

Porządek obrad

1. Porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2) Przyjęcie protokołu z XLIII sesji

3) Przyjęcie protokołu z XLIV sesji

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Informacja nt. przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022 (druk nr 799)

4. Informacje o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2020 rok miejskich spółek prawa handlowego:

1) Informacja Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. (druk nr 800)

2) Informacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (druk nr 801)

3) Informacja Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (druk nr 802)

4) Informacja Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. (druk nr 803)

5. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2021 rok (druk nr 804)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2021 - 2024 (druk nr 805)

6. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 806)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 807)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 808)

4) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 809)

5) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 810)

6) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 811)

7) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 812)

8) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 813)

9) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 814)

10) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 815)

11) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 816)

12) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 817)

13) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 818)

14) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 819)

15) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 820)

16) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego (druk nr 821)

17) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 822)

18) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 823)

19) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 824)

20) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 825)

21) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 826)

22) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 827)

23) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 827a)

24) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 828)

25) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 829)

26) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 830)

27) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 831)

28) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 832)

29) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 833)

30) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 834)

31) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 835)

32) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 836)

33) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 837)

34) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 838)

35) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 839)

36) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 840)

37) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 841)

38) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 842)

39) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 843)

40) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 844)

41) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 845)

42) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 846)

43) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 847)

44) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 848)

45) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 849)

46) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 850)

47) Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia nieruchomości (druk nr 851)

48) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Regionalnych Inkubatorach Przedsiębiorczości (druk nr 852)

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Prudnika (druk nr 853)

2) Podjęcie uchwały w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 854)

3) Podjęcie uchwały w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 855)

4) Podjęcie uchwały w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 856)

5) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik wraz z inwentaryzacją na lata 2016-2032” (druk nr 857)

6) Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Prudnik w roku szkolnym 2021/2022 (druk nr 858)

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik (druk nr 859)

8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budynku byłego Wiejskiego Domu Kultury w Łące Prudnickiej (druk nr 860)

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.