• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Internetowe konsultacje ws. budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego

Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii na temat budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Kolejowej 7. Poniżej znajdują się wizualizacje, zakres opracowania oraz rzuty planowanego budynku. Ewentualne uwagi można kierować na adres mailowy: um@prudnik.pl (w temacie należy wpisać konsultacje). Na Państwa uwagi czekamy do 16 lipca. 

 

koncecja stadion (1).jpeg

 

 

 

 

ZAKRES OPRACOWANIA

Koncepcja obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu dla przebudowy stadionu w Prudniku oraz projekt budynku o funkcji szatniowo-biurowo-technicznej. Zakres przebudowy/rozbudowy wskazany przez zamawiającego ujęty w koncepcji:

1.Budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy naturalnej wymiary około109x68m (pole gry 100x64m).

2. Budowa areny lekkoatletycznej kategorii V związana z rozbudową istniejących wałów ziemnych, w której skład wchodzą:

 • Bieżnia okólna 6-torowa 400m
 • Bieżnia prosta 6-torowa
 • Rzutnia do rzutu oszczepem x1
 • Rzutnia do rzutu dyskiem i młotem x1
 • Rzutnia do pchnięcia kulą x1
 • Skocznia do skoku o tyczce jednokierunkowa x2
 • Skocznia do skoku w dal i trójskoku dwuścieżkowa dwukierunkowa x1
 • Skocznia do skoku wzwyż x2

 

koncecja stadion (9).jpeg

 

3. Budowa trybun:

 • Trybuna główna, zadaszona, położona na wprost wejścia na stadion (700 miejsc) wraz z miejscami dla drużyny gości (100 miejsc)
 • Trybuna VIP dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z wydzielonym oszklonym miejscem dla komentatora
 • Trybuna niezadaszona na 200 osób

 

koncecja stadion (4).jpeg

 

4. Budowa dwóch boisk treningowych o nawierzchni trawiastej naturalnej i sztucznej

5. Budowa utwardzonego terenu pod mobilną trybunę na około 50 osób przy boiskach piłkarskich i 60 osób przy kortach

6. Przebudowa kortów istniejących

7. Budowa parkingu dla samochodów osobowych, busów i autobusów

8. Budowa kasy biletowej

9. Budowa budynku szatniowo-biurowo-restauracyjnego z zapleczem garażowo-gospodarczym

10. Budowa terenu pod lodowisko

11. Połączenie projektowanych obiektów komunikacją pieszą i kołową w tym:

 • zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego
 • zapewnienie możliwości obsługi technicznej
 • zapewnienie możliwości strefowania dostępności do poszczególnych elementów infrastruktury w czasie rozgrywania meczy ligowych
 • Wprowadzenie komunikacji pieszej w południowej części terenu wraz z drogą pożarową, parkingami i budynkiem toalet z zapleczem gospodarczym jako bazy dla przyszłych inwestycji w tamtym rejonie

 

koncecja stadion (3).jpeg

 

Całość terenu zostanie wyposażona w niezbędne instalacje i ogrodzona ogrodzeniem trwałym panelowym. Poszczególne boiska zostaną wydzielone piłkochwytami w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania. W projekcie przewidziano możliwość zamykania rozbudowywanego wału grodzią przeciwpowodziową.

Zachowano główne szpalery zieleni rozciągające się od wschodu na zachód terenu. Za drzewa, których wycinki nie da się uniknąć projektuje się nasadzenia zastępcze.

Projekt zakłada maksymalne wykorzystanie dostępnego terenu i zapewnienie komfortowego użytkowania infrastruktury poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologicznie rozwiązań w zakresie wyposażenia boisk i nawierzchni. Jakość użytkowania terenów sportowych zostanie poprawiona poprzez wprowadzenie układu parkingów i sprawnej komunikacji kołowej i pieszej wewnątrz kompleksu.

Koncepcja kładzie nacisk na estetyczne, nowoczesne rozwiązania w zakresie trybun sportowych i projektowanych budynków.

Koncepcja jest zgodna z istniejącym prawem, obowiązującymi normami i wytycznymi PZLA i PZPN.

 

koncecja stadion (2).jpeg

 

SZCZEGÓŁY ODNOŚNIE BUDYNKU

Projektuje się obiekt składający się z dwóch brył: głównej obejmującej szatnie, kasy, część gastronomiczną oraz biurową o lekkiej, przeszklonej elewacji, natomiast część gospodarcza ukryta przed wzrokiem użytkowników obiektu.

Położenie obiektu uwarunkowane jest bezpieczeństwem powodziowym i obowiązującymi przepisami prawa miejscowego. Nad głównym traktem komunikacyjnym kompleksu zaprojektowano stalową bramę o funkcji informacyjnej i reprezentacyjnej. Koncepcja stawia na mocne kontrasty i funkcjonalne wnętrza.

Z budynku będą korzystać bardzo różne grupy użytkowników;
- pracownicy Agencji Sportu i Promocji;
- członkowie klubu MKS Pogoń Prudnik;
- osoby niezwiązane z klubem korzystające z dostępnej infrastruktury (uczniowie szkół podczas lekcji wychowania fizycznego, inne grupy zorganizowane);
- klienci gastronomii;
- kibice.

Bryła została tak przemyślana, aby można było w łatwy sposób dzielić jej wnętrze na poszczególne funkcje. Oś założenia stanowi przeszklona strefa wejściowa z gastronomią dzieląca budynek na dwie części. Obiekt został zaprojektowany jako w pełni dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

PDFRzuty budynku.pdf (2,92MB)