• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

System Identyfikacji Wizualnej

 

logo_prudnik_1.1.png

 

Prudnik z Systemem Identyfikacji Wizualnej!

Posiadanie nowoczesnego logotypu oraz odpowiedniego Systemu Identyfikacji Wizualnej to dzisiaj konieczność by prowadzić skuteczną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Gmina Prudnik nie posiadała ani logotypu, ani SIW. Niestety bogaty i dostojny herb miasta nie nadaje się do stosowania na wszystkich materiałach promocyjnych, stąd potrzeba wprowadzenia SIW.

Od kilku lat trwały próby wprowadzenia logotypu. Ostatnia z nich podjęta została w 2017 r. w postaci otwartego konkursu. Konkurs został nierozstrzygnięty, choć kilka prac było interesujących. Postanowiliśmy podjąć skuteczną próbę wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej, nad którą pracowaliśmy przez ostatnie kilka miesięcy.

 

Dlaczego logo oparte o herb?

Projektując herb opieraliśmy się o koncepcję genius loci tzw. esencji miejsca, która ma jak najbardziej oddać wartości, aspiracje i kierunek w jakim zmierza nasza gmina.

Oparcie logotypu o zabytek czy element krajobrazu nie spełniłby swojego zadania.
W Prudnik nie mamy charakterystycznego na skalę Polski elementu krajobrazu czy zabytku. Bryła Kopy Biskupiej mieszkańcowi Mazur może skojarzyć się z Ślężą, Łysą Górą czy innym masywem lub pasmem górskim. Prudnicki ratusz, jakkolwiek piękny, ale również nie na tyle wyjątkowy na skalę polski, jak ratusz w Poznaniu czy Zamościu. Wieża Woka najstarsza prywatna murowana wieża w Polsce, umieszczona na logotypie może budzić jasne skojarzenia z bardziej znaną wieżą piastowską w Opolu.

Po wielu konsultacjach z grafikami, studiami graficznymi oraz specjalistami z dziedziny marketingu terytorialnego zdecydowaliśmy, że punktem wyjścia do powstania logotypu będzie herb miejski. Jest on najważniejszym elementem, który buduje tożsamość mieszkańców z miastem. Pierwszy herb Prudnika pojawił się na pieczęci z XIV wieku, a jego wygląd ewoluował przez lata. Logo Prudnika wpisane jest w tradycyjną, zaokrągloną tarczę hiszpańską, którą zaleca się stosować w heraldyce terytorialnej. Tym samym znak nawiązuje do jednego z najwcześniejszych przedstawień herbu miasta. Nad otwartą bramą, pomiędzy wieżami, znajduje się współcześnie umieszczony Orzeł Piastowski. Znak został uproszczony, grubość linii dopasowana do kroju pisma, dzięki czemu logo nie traci na czytelności podczas skalowania.

 

herb_prudnika.png

 

Wcześniej logotypy bazujące na herbach były rzadkością. Jednak w 2015 r. agencja kreatywna Rio Creativo wyznaczyło kierunek, którym podążyło wiele polskich miast. W tym właśnie roku wykonana i wdrożona została identyfikacja Słupska bazująca na uproszczonym herbie miasta. Kierunek ten w kolejnych obrały m.in. miasta takie jak: Racibórz, Wadowice, Rybnik, Nowe Skalmierzyce, Jastrzębie Zdrój, Kamienna Góra, Kalisz, Gliwice czy Gdańsk. Na świecie trend ten reprezentowany jest m.in. przez: Sztokholm, Oslo, Frankfurt nad Menem oraz Madryt.

 

Co z herbem miejskim?

Herb pozostanie najważniejszym i prawnie chronionym znakiem w naszej gminie. Używany będzie przy wyjątkowych okolicznościach, m.in: znajdzie się dyplomach, oficjalnych podziękowaniach oraz wyróżnieniach, taki jak „Honorowy Obywatel Gminy Prudnik” czy „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik”. Herbu nie stosuje się zamiennie z logo, wynika to z hierarchii znaków. Herb jest najważniejszym symbolem miasta, znakiem urzędowym, dlatego powinien być stosowany w sytuacjach oficjalnych i urzędowych. Logo (lub marka miasta) to znak codziennego użycia, który może w mniejszym lub większym stopniu nawiązywać do herbu.

 

Co oprócz logo?

Najważniejszym elementem SIW jest logotyp, który występuje w dwóch wersjach kolorystycznych. W pierwszej podstawowym kolorem logo jest czerwony, w drugiej granatowy. Kolor czerwony nawiązuje do czerwonych murów miejskich zawartych w herbie miasta, natomiast granatowy to kolor nieba z herbu. Wybrane kolory są ponadczasowe i eleganckie, podkreślają wielowiekową tradycję miasta.

 

logo_prudnik_2.png

 

Oprócz logotypu księga znaku ustanawia także krój pisma - Roboto. Ten groteskowy font charakteryzuje się geometrycznym kształtem, który współgra z sygnetem. Font Roboto posiada szeroką rodzinę krojów pisma. Materiały promocyjne Krój ten używany jest przy projektowaniu wszelkich materiałów dla miasta Prudnik. Rodzina krojów Roboto składa się z wielu odmian, jednak dla ujednolicenia wizerunku miasta rekomendowane jest używanie czterech podstawowych odmian. antykwa bezszeryfowa jednoelementowa (linearna).

Do projektu logo powstała seria ikon przedstawiających charakterystyczne miejsca w Prudniku. Ilustracje te świetnie uzupełniają branding i stanowią tło do spójnej komunikacji i budowania marki miasta.

 

Ikony_prudnik.png

 

Co da wprowadzenie SIW w Prudniku?

● Dzięki wprowadzeniu SIW Prudnik uzyskał ustandaryzowany i spójny wizerunek miasta i wszystkich jego jednostek. Teraz instytucje miejskie są postrzegane jako całość.

● Nowa identyfikacja wizualna wprowadza porządek i estetykę do przestrzeni publicznej.

● Miasto może prowadzić spójną komunikację na linii urząd - mieszkaniec, poprawiając jej jakość.

● Jednolity wizerunek miasta w dłuższej perspektywie to oszczędność. Raz zaprojektowane materiały graficzne, tj. wizytówki, teczki, itp. nie wymagają ciągłego tworzenia nowych projektów. Dzięki przemyślanej strategii brandingowej materiały, które zostaną wyprodukowane, będą mogą posłużyć przez wiele lat.

● Znając hierarchię znaków miasta (herb/logo/znak promocyjny) możemy uniknąć stosowania herbu w miejscach niezalecanych np. na koszach na odpady oraz w miejscach gdzie następuje jego dewaluacja.

● Spójna identyfikacja wizualna pozwala zbudować markę miasta Prudnik. Daje możliwość promocji walorów kulturowych, turystycznych oraz inwestycyjnych miasta.

 

logo_prudnik_4.png.png

 

Koncepcja i wykonanie

Za przygotowanie koncepcji wprowadzenia SIW odpowiadał zespół roboczy składający się z: Eweliny Gromek – kierownik ds. promocji Agencji Sportu i Promocji w Prudniku, Małgorzaty Halek-Malinowskiej – dyrektor ASiP oraz Jarosława Szóstki – zastępcy burmistrza Prudnika.

Autorką realizacji SIW jest związana z Prudnikiem projektantka i artystka - Agata Hajdecka, która prowadzi firmę Tukan Media.

 

Zobacz księgę PDFSIW Prudnik.pdf (11,44MB)

 

logo_prudnik_7.png