• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Nabór uzupełniający do Prudnickiej Rady Seniorów

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PRUDNIKA
o naborze uzupełniającym do Prudnickiej Rady Seniorów

 

Na podstawie uchwały Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu, zmienionej uchwałą Nr V/65/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. oraz  uchwały Nr IX/146/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia ilości członków Prudnickiej Rady Seniorów oraz wyboru jej składu osobowego, ogłaszam nabór uzupełniający do Rady, ze względu na wygaśnięcie mandatu dwóch jej członków.
1.    Nabór uzupełniający kandydatów prowadzony  będzie do 4 grudnia 2020 r.
2.    Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać działające na rzecz osób starszych organizacje pozarządowe, w tym podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku, a w przypadku osób fizycznych grupa co najmniej 25 seniorów Gminy Prudnik.
3.    Każdy z podmiotów działających na rzecz osób starszych lub grupa osób fizycznych ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata.
4.    Zgłoszenie kandydata powinno:
- być podpisane przez osoby posiadające prawo do reprezentowania danego podmiotu,
- posiadać uzasadnienie zgłoszonej kandydatury.
5.    Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie do Rady.
7.    Zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Miejski w Prudniku,
ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik w kopercie z dopiskiem „Nabór uzupełniający kandydatów na członków Prudnickiej Rady Seniorów”.
8.    W wyniku naboru skład Rady zostanie uzupełniony o dwóch członków.


Zastępca Burmistrza

Jarosław Szóstka

DOCXWzór zgłoszenia i oświadczenia kandydata.docx (16,24KB)

 

 


 SKŁAD I CEL DZIAŁANIA RADY:

Prudnicka Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Składa się z 19 radnych. Pracą Prudnickiej Rady Seniorów kieruje przewodniczący i wiceprzewodniczący.

 

PRZEWODNICZĄCA PRUDNICKIEJ RADY SENIORÓW
Janina Sękowska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO PRUDNICKIEJ RADY SENIORÓW
Stanisław Isalski

SEKRETARZ PRUDNICKIEJ RADY SENIORÓW
Barbara Damszel

CZŁONKOWIE PRUDNICKIEJ RADY SENIORÓW

 • Bednarski Edward
 • Birecka Kazimiera
 • Chrobak Tadeusz
 • Derda Stanisław
 • Faber Stanisław
 • Góra Andrzej
 • Kalinowska Irena
 • Kossowska Krystyna
 • Kroczak Teresa
 • Janusz Zenon
 • Madera Irena
 • Naskręt Jan
 • Sieradzka Regina
 • Śliwińska Stanisława
 • Witkowicz Lucyna
 • Wójtowicz Edward

 

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA RADY:

 1. Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wykonania uchwały w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.
 2. Uchwała Nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.
 3. PDF65. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-65-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Prudnickiej Rady Senioró i nadania jej Statutu.pdf (291,76KB)
 4. PDF146. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-146-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia ilości członków Prudnickiej Rady Seniorów ....pdf (310,13KB)
 5. Zarządzenie Nr 200/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2016r. w sprawie Regulaminu  Obsługi Prudnickiej Rady Seniorów.

PLAN PROJEKTÓW RADY:

PDF4. PLAN PROJEKTÓW.pdf (376,66KB)

PLAN PRACY RADY - 2019 R.:

PDFPlan pracy Prudnickiej Rady Seniorów na lata 2019-2020.pdf (850,63KB)

PDFPlan pracy Prudnickiej Rady Seniorów na rok 2020.pdf (891,30KB)

PISMA RADY SENIORÓW:

PDFPRS.1.01.2020.pdf (442,05KB)

PDFPRS.2.02.2020.pdf (300,97KB)

MEDIA O PRUDNICKIEJ RADZIE SENIORÓW :

http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130503/POWIAT11/130509923

http://prudnik24.pl/index.php/2014/04/21/pudelko-zycia-takze-w-prudniku/

http://radyseniorow.pl/tak-to-zrobili-w-prudniku/

http://prudnik24.pl/index.php/2015/04/17/prudnicka-rada-seniorow-druga-kadencja-rozpoczeta/

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/o-prawach-i-godno%C5%9Bci-os%C3%B3b-starszych-spotkanie-rpo-z-prudnick%C4%85-g%C5%82ubczyck%C4%85-i-g%C5%82ucho%C5%82ask%C4%85-rad%C4%85-senior%C3%B3w

 

DYŻURY:

 

Dyżury członków Prudnickiej Rady Seniorów odbywają się: 

W każdy drugi i czwarty piątek miesiąca w godzinach 10:00 do 12:00

Plac Wolności 6 pokój nr 6 w Prudniku (byłe Kino Wyzwolenie) 

Z dniem 13.03.2020 r. Przewodnicząca Prudnickiej Rady Seniorów Janina Sękowska
zawiesza dyżury w siedzibie PRS przy Placu Wolności do odwołania.