• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Informacja o unieważnieniu konkursu ofert

 

Informacja o unieważnieniu konkursu ofert

            Informuję o unieważnieniu konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – nazwa zadania: Piłka nożna w środowisku miejskim dzieci i młodzieży.

 

Uzasadnienie

W konkursie ofert złożono jedną ofertę, która nie spełnia wymogów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 z późn. zm.) oraz ogłoszenia o konkursie ofert. W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

 

BURMISTRZ PRUDNIKA

Grzegorz Zawiślak