• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 30 września 2020 r.

30 września 2020 r. o godz. 12:00

w sali reprezentacyjnej Prudnickiego Ośrodka Kultury

odbędzie się 

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

 

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.

3) Przyjęcie protokołu z XXX sesji.

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik"

2) Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Prudnik

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa Gminy Prudnik za rok 2019:

1) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych w Gminie Prudnik (druk nr 541)

2) Zarządu Oddziału Gminnego z działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Prudnik w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych w Gminie Prudnik (druk nr 542)

3) Informacja nt. bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Prudnik za rok 2019 w zakresie ochrony przeciwpożarowej (druk nr 543)

4) Komendy Powiatowej Policji w Prudniku w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego (druk nr 544)

5) Z działalności Straży Miejskiej w Prudniku (druk nr 545)

6) Sanepidu w zakresie stanu sanitarnego Gminy Prudnik - w związku z sytuacją uniemożliwiającą przygotowanie informacji nt. stanu sanitarnego Gminy Prudnik za rok 2019 r. poniżej link do strony, na której znajduje się informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu prudnickiego w roku 2019: www.psseprudnik.pis.gov.pl

5. Rozpatrzenie informacji:

1) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku (druk nr 546)

2) o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik za I półrocze 2020 roku (druk nr 547)

6. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok (druk nr 548)

2) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Prudnik (druk nr 549)

7. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 550)

2) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 551)

3) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 552)

4) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 553)

5) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 554)

6) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 555)

7) Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (druk nr 556)

8) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 557)

9) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 558)

10) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 559)

11) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 560)

12) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 561)

13) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 562)

14) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 563)

15) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 564)

16) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 565)

17) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 566)

18) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 567)

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Moszczance roli Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Prudnik (druk nr 568)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych jednostek organizacyjnych Gminy Prudnik oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi (druk nr 569)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Prudnik (druk nr 570)

4) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (druk nr 571)

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka (druk nr 572)

6) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze Głubczycko-Prudnickie" (druk nr 573)

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.