• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Posiedzenie GZZK

3 września 2020 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Jarosław Szóstka – Zastępca Burmistrza, a jednocześnie Zastępca Przewodniczącego GZZK przywitał zaproszonych gości oraz dokonał otwarcia posiedzenia. W trakcie posiedzenia Adam Piotrowski – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku przedstawił informacje na temat aktualnego stanu epidemicznego na terenie gminy Prudnik dot. pandemii COVID-19.

Maria Strońska – Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku przedstawiła gotowość placówek oświatowych do pracy w czasie pandemii, w roku szkolnym 2020/2021. Potwierdziła, że dyrektorzy posiadają wystarczające ilości środków dezynfekcyjnych oraz przygotowane procedury na wypadek wystąpienia podejrzenia o zakażeniu uczniów czy personelu.

Na spotkaniu posumowano również zadania pn. „Bezpieczne wakacje” w których brały udział gminne jednostki: Prudnicki Ośrodek Kultury, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Ośrodek Pomocy Społecznej, Agencja Sportu i Promocji, Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania oraz Komenda Powiatowa Policji w Prudniku. Bardzo istotnym elementem podsumowującym sprawozdania był fakt, że ze względu na ograniczenia wydane przez Radę Ministrów w zakresie stosowania zasad ograniczających możliwość zakażenia wirusem COVID-19 ilość ofert dla dzieci i młodzieży była bardzo ograniczona. Pomimo niewielkiej ilości zorganizowanych form wypoczynku, w czasie wakacji na terenie gminy nie doszło do wypadków z udziałem dzieci.

Na koniec Grzegorz Zawiślak - Burmistrz Prudnika oraz Mirosław Banaś Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania podziękowali uczestnikom działań związanych ograniczaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 za ciężką pracę, która musiała odbywać się w bardzo trudnych warunkach i często z narażeniem własnego zdrowia.