• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

INFORMACJA

o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego

z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

            Informuję, iż od dnia 27 sierpnia 2020 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn.: „Propagowanie wiedzy o kulturze romskiej”, złożona przez Stowarzyszenie Romów w Prudniku, ul. Klasztorna 1, 48-200 Prudnik. Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl – Przetargi, Oferty i Konkursy – Oferta realizacji zadania publicznego), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na stronie internetowej (www.prudnik.pl – Urząd Miejski – Oferta realizacji zadania publicznego). Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik lub na adres e-mail: .

  BURMISTRZ PRUDNIKA

Grzegorz Zawiślak  

PDFOferta realizacji zadania publicznego.pdf (1,07MB)