• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Przyjęcie Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego

Informujemy, że Sejmik Województwa Opolskiego przyjął Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi Plan działań krótkoterminowych uchwałą nr XX/193/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego" (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dn. 5 sierpnia 2020 r. poz 2186). Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Link: https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2020/2186/