• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020 zadania z zakresu zdrowia publicznego

Burmistrz Prudnika

informuje o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2365 z późn. zm.).

§ 1

  1. Burmistrz Prudnika informuje o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – nazwa zadania: Piłka nożna w środowisku miejskim dzieci i młodzieży.
  2. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaje przedłużony do dnia 30.09.2020 r.
  3. Podmioty, które złożyły oferty w konkursie ofert zostaną powiadomione pisemnie o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu.

§ 2

  1. Wynik konkursu ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
  2. Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu środków finansowych podejmie Burmistrz Prudnika, po uprzednim zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
  3. O podjętych decyzjach podmioty uczestniczące w konkursie powiadomione zostaną pisemnie.


BURMISTRZ                         

Grzegorz Zawiślak