• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2020

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2020 wybrano następujące oferty:
1.    Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Nazwa zadania: „Wspieranie działań na rzecz integracji osób starszych”.
Zadanie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2020 r.
1)    Oferta nr 1 – złożona przez: Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej – Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału, 45-057 Opole, ul. Ozimska 8. Wysokość przyznanych środków publicznych: 2 324,56 zł.
2)    Oferta nr 2 – złożona przez: Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu – Zarząd Powiatowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 4.Wysokość przyznanych środków publicznych: 3 071,01 zł.
3)    Oferta nr 3 – złożona przez: Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Opolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, 45-063 Opole, ul. Kościuszki 45.
Wysokość przyznanych środków publicznych: 1 685,00 zł.
4)    Oferta nr 4 – złożona przez: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Jagiellońska 26. Wysokość przyznanych środków publicznych: 9 488,68 zł.
5)    Oferta nr 5 – złożona przez: Związek Sybiraków Zarząd Główny – Związek Sybiraków Oddział w Opolu – Koło Związku Sybiraków w Prudniku, 48-200 Prudnik, pl. Wolności 4. Wysokość przyznanych środków publicznych: 1 678,36 zł.
6)    Oferta nr 6 – złożona przez: Stowarzyszenie Uniwersytet Złotego Wieku „Pokolenia”, 48-200 Prudnik, pl. Wolności 6/6. Wysokość przyznanych środków publicznych: 7 695,52 zł.

2.    Zadanie publiczne z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
Nazwa zadania: „Działania popularyzujące turystykę i krajoznawstwo”.
Zadanie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2020 r.
1)    Oferta nr 7 – złożona przez: Chorągiew Opolską Związku Harcerstwa Polskiego, 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 10.
Wysokość przyznanych środków publicznych: 6 103,18 zł.
2)    Oferta nr 8 – złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich, 48-200 Prudnik, ul. Traugutta 19. Wysokość przyznanych środków publicznych: 4 848,70 zł.

3.    Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
Nazwa zadania: „Propagowanie wiedzy o kulturze romskiej”.
Nie złożono żadnej oferty na zadanie.

4.    Zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Nazwa zadania: „Profilaktyka zdrowotna poprzez utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia”.
Zadanie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2020 r.
1)    Oferta nr 9 – złożona przez: Polski Związek Niewidomych – Okręg Opolski, 45-063 Opole, ul. Kościuszki 25/1.
Wysokość przyznanych środków publicznych: 4 386,38 zł.
2)    Oferta nr 10 – złożona przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego, 45-301 Opole, ul. Małopolska 3/11.
Wysokość przyznanych środków publicznych: 1 853,18 zł.

5.    Zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Nazwa zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez sporty walki i gry umysłowe”.
Zadanie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2020 r.
1)    Oferta nr 11 – złożona przez: Ludowy Klub Sportowy „Zarzewie” w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 4.
Wysokość przyznanych środków publicznych: 700,00 zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

JAROSŁAW SZÓSTKA  

PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.pdf (1,33MB)