• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2019 ROK

INFORMACJA O DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY PRUDNIK
ZA 2019 ROK

Informuję, że w dniu 29 maja 2020 r. Burmistrz Prudnika zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, przedłożył Radzie Miejskiej w Prudniku Raport o stanie Gminy Prudnik za 2019 r.

Raport będzie rozpatrywany w ramach debaty przez radnych na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku ul. Kościuszki 3 sala nr 117. W debacie nad raportem mogą zabierać głos również mieszkańcy naszej Gminy. Aby uczestniczyć w debacie należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenia należy składać najpóźniej do dnia 24 czerwca 2020 r. w Biurze Rady Miejskiej I piętro pokój nr 114 lub Sekretariacie Urzędu Miejskiego I piętro pokój nr 102.

Liczba mieszkańców biorących udział w debacie może być ograniczona do 15 osób.

 

         ZAPRASZAMY

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Prudniku

Alicja Isalska

PDFRaport o stanie gminy.pdf

RTFzgloszenie-do-debaty-1.rtf