• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 30 kwietnia 2020 r.

30 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00

w budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku sala 117

odbędzie się 

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

1. Sprawy organizacyjne:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2) Przyjęcie protokołu z XXII sesji.

3) Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.

2. Pisemna informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych między sesjami.

3. Gospodarka finansowa:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2020 rok (druk nr 422)

4. Gospodarowanie mieniem:

1) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 423)

2) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (druk nr 424)

3) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych (druk nr 425)

4) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 426)

5) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 427)

6) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 428)

7) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 429)

8) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 430)

9) Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości (druk nr 431)

10) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem nieruchomości (druk nr 432)

11) Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 433)

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A (druk nr 434)

2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Gminy Prudnik (druk nr 435)

3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023 (druk nr 436) - projekt uchwały zostanie dostarczony w dniu sesji

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

7. Interpelacje i wnioski radnych.

8. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia radnych i zamknięcie obrad sesji.