• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Remont dworca kolejowego wpisany listę inwestycji PKP

Prudnicki dworzec kolejowy został wpisany na listę zadań inwestycyjnych PKP S.A. rekomendowanych do wykonania w latach 2021-2027.

Taka decyzja spółki podyktowana jest planowaną modernizacją linii kolejowej nr 137 Katowice-Legnica.

 

Poniżej pełna treść pisma, którą do Burmistrza Prudnika wystosował Andrzej Makowski, Z-ca Dyrektora Biura Inwestycji PKP S.A.:

Szanowny Panie Burmistrzu,

w odpowiedzi na pismo nr Or 033.15.2019 z dnia 10.03.2020r. uprzejmie informuję, że w związku z planowaną modernizacją linii kolejowej nr 137 Katowice - Legnica, realizowaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., została przeanalizowana możliwość i zasadność modernizacji dworca kolejowego w Prudniku i obiekt ten został umieszczony na liście zadań inwestycyjnych PKP S.A., rekomendowanych wstępnie do realizacji w latach 2021-2027. W przypadku kontynuacji Programu Inwestycji Dworcowych w latach 2021-2027 i ostatecznej akceptacji listy zadań inwestycyjnych przez Zarząd PKP S.A., przedsięwzięcie inwestycyjne będzie poprzedzone konsultacjami społecznymi. PKP S.A. przedstawi planowany zakres przedsięwzięcia, w tym z różne warianty jego realizacji i zakładany terminarz prac. Do udziału w konsultacjach zostaną zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk zaangażowanych w życie miasta, co stworzy szansę na wymianę pomysłów i dyskusji o najbardziej potrzebnych funkcjonalnościach dworca.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora Biura Inwestycji

Andrzej Makowski