• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Pozytywna reakcja Premiera na list otwarty Burmistrza Prudnika

Szanowni Państwo,

26 marca wystosowałem do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego list otwarty, w którym postulowałem konkretne zmiany ustawy o finansach publicznych, które pozwolą w tych trudnych czasach pandemii koronawirusa Covid-19 na sprawniejsze wydatkowanie środków z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

W specjalnej ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568) znalazł się artykuł 31zk, który brzmi:

„W roku 2020 wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, o wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane środkami własnymi.”

Artykuł 31zk dotyczy dokładnie postulowanych przeze mnie zmian w ustawie o finansach publicznych, czyli możliwości wydatkowania nadwyżki budżetowej na cele bieżące.

Chciałem z tego miejsca podziękować Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu oraz wszystkim zaangażowanym z zmianę przepisów za to, że postanowili przychylić się do mojej prośby, zmienili przepisy i ułatwili samorządom funkcjonowanie w tych trudnych czasach.

 

Grzegorz Zawiślak

Burmistrz Prudnika