• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Program wsparcia przedsiębiorców - ważne informacje dotyczące wniosków


Wnioski o udzielenie ulg podatkowych, opisanych na stronie Program wsparcia przedsiębiorców powinny zawierać identyfikator podatkowy (NIP/PESEL), szczegółowe pisemne uzasadnienie oraz zawierać wszelkie dowody obrazujące sytuację finansową i materialną prowadzonej działalności gospodarczej (obrazującą stan poprzedni i aktualny) oraz aktualną sytuację finansową, majątkową i rodzinną wnioskodawcy; tj. uzyskiwanych dochodów własnych z różnych źródeł oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym; wydatków własnych oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym; stanowiące potwierdzenie ważnego interesu podatnika lub interes publiczny.

Wraz z wnioskiem o ulgę przedsiębiorcy maja obowiązek złożyć Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, tj. Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1453).

Wszelki informacje dostępne na stronie: Program wsparcia przedsiębiorców