• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Park Miejski i cmentarz z dofinansowaniem!

W dniu 16 marca br Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego dokonał wyboru projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach działania 5.1. „Ochrona różnorodności biologicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż partnerski projekt Gminy Nysa, Gminy Prudnik, Gminy Głuchołazy oraz Starostwa Powiatowego w Prudniku pod nazwą „Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego” uzyskał drugą lokatę na liście rankingowej oraz wnioskowane dofinansowanie.

Projekt w części dotyczącej Gminy Prudnik opiewa na całkowitą wartość 1 436 300,00  zł a Gmina Prudnik uzyska dofinansowanie swojej części projektu w kwocie 1 220 855,00 zł stanowiącej aż 85% wartości kosztów kwalifikowalnych tj maksymalną możliwą do pozyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Projekt w części dotyczącej Gminy Prudnik swoim zakresem rzeczowym obejmować będzie następujące działania: w części dotyczącej Parku Miejskiego:

 • Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej z projektem gospodarki drzewostanem,
 • Wycinkę ok 10% (tj ok. 260 szt.) drzew,
 • Pielęgnację ok 70% (tj 1638 szt.) drzew,
 • Wykonanie 20 ekspertyz dendrologicznych,
 • Zakup 3 szt. karmników,
 • Zakup i montaż 20 szt. budek lęgowych dla ptaków,
 • Zakup 5 szt. budek lęgowych dla wiewiórek.

Natomiast projekt w części dotyczącej cmentarza komunalnego obejmować będzie:

 • Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej z projektem gospodarki drzewostanem oraz projektem nasadzeń,
 • Wycinkę ok 10% (tj ok. 20 szt.) drzew,
 • Pielęgnację 100% (tj 300 szt.) drzew,
 • Wykonanie 150 szt. nasadzeń,
 • Wykonanie 12 ekspertyz dendrologicznych oraz
 • Wykonanie projekt wraz wykonanie zagospodarowaniem zieleńca przy Cmentarzu Komunalnym.

Projekt – uwzględniając specyfikę projektu - zakłada jego rzeczową realizację w terminie od drugiego kwartału 2020 do czwartego kwartału 2021 r.