• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Komunikat Grzegorz Zawiślak - Burmistrz Prudnika ws. koronawirusa z dnia 18.03.2020 r. z godziny 16:30

Dzisiejszy komunikat porusza kwestie związane z działaniem OPS Prudnik - Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku oraz placówek oświatowych na terenie gminy Prudnik.

Mając na względzie zdrowie mieszkańców jak i pracowników począwszy od 16 marca do odwołania Dyrektor OPS Prudnik prosi o dalsze ograniczenie osobistego załatwiania spraw, natomiast pracownicy pozostają do dyspozycji mieszkańców telefonicznie, mailowo lub poprzez platformę e-PUAP.

Pozostajemy również w stałym kontakcie z osobami starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi, a osoby i rodziny objęte wsparciem Ośrodka w dalszym ciągu zostaną pod opieką. Nadal będzie dostarczany gorący posiłek dla osób samotnych i potrzebujących. Świadczone są również usługi opiekuńcze, które wykonywane są zgodnie z instrukcją Wojewody Opolskiego.

Przypominamy, iż wszelkie sprawy dot. ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego czy prośby o pomoc można załatwić bez wychodzenia z domu za pośrednictwem profilu zaufanego czy też bankowości elektronicznej. Wnioski można także przesłać za pośrednictwem poczty polskiej.

Najważniejsza informacja dla naszych świadczeniobiorców: WSZELKIE ŚWIADCZENIA WYPŁACANE BĘDĄ NA BIEŻĄCO w ustalonych wcześniej terminach:
- wypłata świadczeń rodzinnych i 500+ w dniu 20-03-2020 r.
- zasiłki stałe 24.03.2020 r.
- zasiłki okresowe w dniu 25.03.2020 r.

Wypełniając dyspozycję Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.03.2020 r., odnośnie zawieszenia dyrektorzy
placówek oświatowych w gminie Prudnik podjęli działania przygotowawcze do podjęcia edukacji zdalnej, m.in.:
-sprawdzili czy szkoła, posiada kontakt za pośrednictwem Internetu ze wszystkimi uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz czy posiada ich aktualne numery telefonów;
- przygotowali się do zdalnej realizacji programów nauczania np. z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego;
-podjęli próby zdalnego przekazywania zadań do wykonania przez uczniów oraz zdalnej edukacji.

W kolejnych dniach dyrektorzy wspólnie z nauczycielami dokonają analizy możliwości zdalnej realizacji tygodniowego rozkładu zajęć dla poszczególnych klas i oddziałów z uwzględnieniem jego modyfikacji, uwzględniając w pracy zdalnej różnych potrzeb edukacyjnych uczniów, w tym wynikających z niepełnosprawności. Jednocześnie
szkoły przygotowują przeanalizują możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów i dokonają modyfikacji wewnątrzszkolnych systemów oceniania.

Ponadto zadaniem dyrektora szkoły jest opracowanie informacji dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci oraz opracowanie informacji dla rodziców o tym: jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać
dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

Wszystkie placówki aktualizują systematycznie swoje strony, szukają dalszych rozwiązań prowadzących do dobrego kontaktu z uczniem i rodzicami oraz usprawnienia
pracy zdalnej. Jest to niewątpliwie trudna próba i dla uczniów, nauczycieli rodziców wymaga wzajemnego zrozumienia i dobrej współpracy.

Szersza informacja odnośnie placówek oświatowych dostępna pod adresem: https://prudnik.pl/7146/1975/edukacja.html

Dla lepszej informacji utworzyliśmy specjalną zakładkę na naszej stronie www, gdzie znajdzie wszelkie potrzebne wiadomości odnośnie koronawirusa czy ograniczeń spowodowanych stanem epidemicznym. Zachęcam do czytania: https://prudnik.pl/7135/1975/koronawirus.html

Przypominam także zapisanie do naszej informatora sms, dzięki któremu nawet bez dostępu do internetu otrzymają Państwo najnowsze informacje. Zapisać można się tutaj: https://prudnik.pl/6722/informator-sms.html