• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Edukacja

Zdalne lekcje w szkołach Gminy Prudnik

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszono prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach, szkołach i w większości placówek.

Wypełniając dyspozycję Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.03.2020 r., dyrektorzy placówek oświatowych w gminie Prudnik podjęli działania przygotowawcze do podjęcia edukacji zdalnej, m.in.:

- sprawdzili czy szkoła, posiada  kontakt za pośrednictwem Internetu ze wszystkimi uczniami, rodzicami i nauczycielami  oraz czy posiada ich aktualne numery telefonów;

- przygotowali się do  zdalnej realizacji programów nauczania np. z wykorzystaniem komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego;

- podjęli próby zdalnego przekazywania zadań do wykonania przez uczniów oraz zdalnej edukacji.

W kolejnych dniach  dyrektorzy wspólnie z nauczycielami  dokonają analizy możliwości zdalnej realizacji tygodniowego rozkładu zajęć dla poszczególnych klas i oddziałów z uwzględnieniem jego modyfikacji, uwzględniając  w pracy zdalnej różnych potrzeb edukacyjnych uczniów, w tym wynikających z niepełnosprawności. Jednocześnie  szkoły przygotowują  przeanalizują  możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów uczniów i  dokonają  modyfikacji wewnątrzszkolnych systemów oceniania.

Ponadto zadaniem  dyrektora szkoły jest opracowanie informacji dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci oraz opracowanie informacji dla rodziców o tym: jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr1 w Prudniku- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1-wykorzystuje do  edukacji zdalnej, m.in.:  e-dziennik (w zakładce –Zadania domowe- nauczyciele zamieszczają zadania), stronę internetową szkoły ( w zakładce-strefa ucznia –znajdują się zadania do wykonania na cały okres zawieszenia zajęć w szkole ), media społecznościowe Facebook, komunikatory Messenger i WhatsApp , grupy społecznościowe, telefony komórkowe (SMS-y). Na stronie internetowej szkoły zamieszczono linki, m.in. do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie ( pakiet materiałów dla 8-klasistów).

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr2 w Prudniku- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3-wykorzystuje do  edukacji zdalnej, m.in.: stronie internetową szkoły (  informacja dla rodziców, kontakt z nauczycielami, w zakładce-Zadania do wykonania w domu –znajdują się zadania do wykonania na cały okres zawieszenia zajęć w szkole, prezentacje dla ucznia), telefony komórkowe (SMS-y).

Zespół Szkół w Prudniku- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4-wykorzystuje do  edukacji zdalnej, m.in.:  e-dziennik (w zakładce –Zadania domowe- nauczyciele zamieszczają zadania), stronę internetową szkoły ( w zakładkach materiały dla uczniów klas IV-VIII oraz klas I-III–znajdują się zadania do wykonania na cały okres zawieszenia zajęć w szkole ), aplikacji Microsoft Teams ( spotkania z uczniami). Na stronie internetowej szkoły zamieszczono linki , m. in. do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie ( pakiet materiałów dla 8-klasistów).

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance - Publiczna Szkoła Podstawowa -wykorzystuje do  edukacji zdalnej, m.in stronę internetową szkoły ( informacje dla rodziców, link do narzędzi do zdalnej pracy z uczniem - zadania do wykonania na cały okres zawieszenia zajęć w szkole są w przygotowaniu ).Na stronie internetowej szkoły zamieszczono linki ,m.in. do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie ( pakiet materiałów dla 8-klasistów).

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce - Publiczna Szkoła Podstawowa -wykorzystuje do  edukacji zdalnej, m.in stronę internetową szkoły ( informacje dla rodziców, w zakładce-  Uczę się sam- zadania do wykonania na cały okres zawieszenia zajęć w szkole,  linki, m.in. do narzędzi do zdalnej pracy z uczniem oraz do podręczników interaktywnych i filmików instruktażowych).

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szybowicach - Publiczna Szkoła Podstawowa-wykorzystuje do  edukacji zdalnej, m.in.: portal edukacyjny- EduNet , stronę internetową szkoły ( zamieszczają tu zadania do wykonania na cały okres zawieszenia zajęć w szkole ), komunikatory Messenger i WhatsApp, telefony komórkowe (SMS-y). Na stronie internetowej szkoły zamieszczono linki, m.in. do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie ( pakiet materiałów dla 8-klasistów).

Wszystkie placówki aktualizują  systematycznie swoje strony, szukają dalszych rozwiązań  prowadzących do dobrego kontaktu z  uczniem  i rodzicami oraz usprawnienia  pracy zdalnej. Jest to niewątpliwie trudna próba i dla uczniów, nauczycieli rodziców-wymaga wzajemnego zrozumienia i dobrej współpracy.

Szkoły podstawowe w  Gminie Prudnik w dalszym ciągu wdrażają nauczanie zdalne. Sprawdzają nowe rozwiązania. Wprowadzają zmiany usprawniające komunikację z uczniem i rodzicami. Ze względu na  zróżnicowaną sytuację ucznia w domu oraz problemy zgłaszane przez rodziców (m.in. brak komputera, ograniczony dostęp do komputera, brak Internetu, duża liczba zadań) niektórzy nauczyciele starają się  indywidualnie nawiązać kontakt z uczniem i uzgodnić sposób  kierowania  procesem uczenia się w domu.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Moszczance w dniu 18.03.2020r. uruchomiono nauczanie w „wirtualnej chmurze”. Pod wskazanymi adresami znajdują się foldery poszczególnych przedmiotów. (Linki do poszczególnych folderów można znaleźć na stronie internetowej szkoły). Szkoła korzysta również z portalu edukacyjnego EduNet oraz komunikatorów Messenger i WhatsApp-utworzono grupy uczniów. W celu sprawniejszej komunikacji nauczyciele udostępnili adresy kontaktowe (e-maile, telefony) uczniom.

Wielu nauczycieli podchodzi do edukacji zdalnej z dużym zapałem. To dla nich wielkie wyzwanie. Odkrywają nowe możliwości kształcenia sprawdzając przy tym swoje umiejętności. Muszą pamiętać, że materiał przekazywany uczniom musi być  przemyślany i przygotowany w taki sposób, by był zrozumiały, by zadania dla uczniów były dostosowane do możliwości uczniów. Starają się kierować ich samodzielną pracą na odległość.

Należy również podkreślić, że bardzo ważną rolę w takiej formie nauczania odrywają rodzice, zwłaszcza uczniów szkół podstawowych. To na nich spada duży ciężar edukacji w domu. Muszą dzielić własne obowiązki opieki nad dziećmi  z bezpośrednim kierowaniem pracą swojego dziecka lub kilkorga dzieci oraz wspieraniem ich w realizacji zadań. Ich wskazówki i uwagi na temat problemów, wynikających z  wprowadzenia edukacji  zdalnej są bardzo cenne i  pomagają w usprawnianiu działań podejmowanych przez szkoły.

Współpraca wszystkich podmiotów szkoły-uczniów, nauczycieli i rodziców  w tym trudnym okresie jest nieoceniona. Wszyscy starają się sprawić, by uczniowie dobrze wykorzystali czas pobytu w domu i wrócili do szkoły z  jak najmniejszymi zaległościami. Takie współdziałanie sprzyja budowaniu dobrych relacji.

Maria Strońska

Dyrektor GZOiW