• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Komunikat Burmistrza Prudnika z dnia 16.03.2020 r., z godziny 10:15

Komunikat Burmistrza z dnia 16.03.2020 r., godzina 10:15, dotyczący obsługi klientów w Urzędzie Miejskim w Prudniku.

Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną kraju oraz troskę przede wszystkim o Państwa bezpieczeństwo od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania ograniczam możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Prudniku. Urząd będzie pracował w trybie wewnętrznym, z wyjątkiem Urzędu Stanu Cywilnego, w którym osobiście załatwiane będą tylko sprawy:
• zgłoszenia zgonu,
• zgłoszenia urodzenia.

Sprawy te można załatwiać w budynku ratusza, Rynek 1.

Pozostałe usługi pracownicy Urzędu będą świadczyć wyłącznie:
• telefonicznie,
• pocztą elektroniczną e-mail,
• za pośrednictwem poczty tradycyjnej ,
• poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP,

W przypadku załatwiania spraw za pośrednictwem poczty tradycyjnej wniosek wraz z kompletem dokumentów należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik.

Możliwy jest również kontakt z Urzędem drogą e-mailową na adres um@prudnik.pl
W holu Urzędu ustawiona została ogólnodostępna urna na bezpośrednie składanie korespondencji oraz druki wniosków w formie papierowej, których wersja elektroniczna dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu www.bip.prudnik.pl. Urna będzie opróżniana pod koniec dnia roboczego.

W obecnej sytuacji zalecamy również regulowanie zobowiązań finansowych wobec Gminy (podatki, opłaty oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) przelewem internetowym na wskazane konto.

Wszystkie podejmowane działania mają na celu zmniejszenie ryzyka zachorowania zarówno Państwa, jak i pracowników Urzędu. 

Poniżej dane kontaktowe do poszczególnych wydziałów.
Centrala Urzędu: 77 40 66 200 
Sekretariat: 77 40 66 202, um@orudnik.pl
Gminne Centrum Reagowania: 77 40 66 233, gcr@prudnik.pl 
Wydział Inwestycji: 77 40 66 258, inwestycje@prudniki.pl 
Wydział Organizacyjny: 77 40 66 209, worg@prudnik.pl 
Wydział Finansowy: 77 40 66 224, wfb@prudnik.pl 
Wydział Gospodarki Komunalnej: 77 40 66 212, wgk@prudnik.pl 
Referat Odpadów: 77 40 66 260, odpadykomunalne@prudnik.pl 
Dowody osobiste, meldunki: 77 40 66 238, rso@prudnik.pl 
Zamówienia publiczne: 77 40 66 234, zp@prudnik.pl 
Mienie gminy: 77 40 66 249, geodezja@prudnik.pl 
Planowanie przestrzenne: 77 40 66 251, pp@prudnik.pl 
Urząd Stanu Cywilnego: 77 40 66 245, usc@prudnik.pl 

Informujemy, że Urząd Stanu Cywilnego w Prudniku w związku z sytuacją epidemiologiczną kraju od dnia 16 marca do odwołania ogranicza bezpośredni kontakt z interesantami wyłącznie do spraw związanych ze sporządzeniem:
• aktu zgonu
• aktu urodzenia dziecka 
Pozostałe sprawy mogą być składane wyłącznie drogą pocztową, lub przez platformę e-PUAP (dla osób posiadających profil zaufany). Kontakt: telefoniczny 77 4066245, mail usc@prudnik.pl

Informujemy, że zaplanowane w Urzędzie Stanu Cywilnego w Prudniku śluby odbędą się w zaplanowanych terminach.
Ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w uroczystości należy ustalić z Kierownikiem USC liczbę osób biorących udział w ceremonii. Śluby niezaplanowane ogranicza się do par, w których co najmniej jedna z osób jest mieszkanką/mieszkańcem Gminy Prudnik.