• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Nadleśnictwo Prudnik

Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XIX/335/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku, nadała tytuł Zasłużonego dla Miasta i Gminy Prudnik - Nadleśnictwu Prudnik jako wyraz uznania i wdzięczności za służbę ludziom i przyrodzie Ziemi Prudnickiej.

 

Nadleśnictwo Prudnik jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, w obrębie Regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Ma ono powierzchnię 15 062,68 ha, a jego obszar obejmuje następujące mezoregiony: Równinę Grodkowską, Równinę Wrocławską, Dolinę Nysy Kłodzkiej, Równinę Namysłowską, Płaskowyż Głubczycki, Góry Opawskie, Przedgórze Paczkowskie i Obniżenie Otmuchowskie. Siedzibą Nadleśnictwa jest miasto Prudnik. Nadleśnictwo dzieli się na dwa obręby:

- obręb Prudnik z leśnictwami: Biernatów, Ściborzyce, Trzebina, Dębowiec, Moszczanka, Pokrzywna, Opawica oraz Mokre,

- obręb Szklary z leśnictwami: Biechów, Szklary, Wilamowice, Kubice, Lipowa, Markowice oraz Buków.

Na terenie nadleśnictwa zlokalizowane są liczne obszary chronionej przyrody: Park Krajobrazowy Góry Opawskie, Rezerwat Przyrody Przełęk, Rezerwat Przyrody Cicha Dolina, Otmuchowsko-Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Las Głubczycki, Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Mokre - Lewice, a także liczne pomniki przyrody. Występują tu także w dużej ilości rośliny chronione.

Nadleśnictwo w 2019 roku obchodziło Jubileusz 60-lecia powstania. Przez ten okres pracownicy Nadleśnictwa dbają o powierzone im lasy, służą ludziom i przyrodzie. Nasi leśnicy postrzegani są jako ludzie oddani swej małej ojczyźnie, zaangażowani w sprawy miejscowej ludności, wrażliwi na społeczny odbiór swojej pracy. 

Nadleśnictwo Prudnik ma zdecydowany wpływ na rozwój gospodarczy i turystyczny gminy i jej promocję.