• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Planowane nabory - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi planuje następujące wybory nabory w miesiącu marcu:

1) Wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczne w nowoczesny sprzęt i urządzenia. Limit środków w naborze będzie wynosił 120 000,52 zł - dwa dofinansowania po 60 000,26 zł.
2) Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiki wsi. Limit środków w naborze będzie wynosił 82 533,86 zł. Udzielone zostanie jedno dofinansowanie.
3) Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR. Limit środków w naborze wynosić będzie - 81 649,86 zł i obejmie jedno dofinansowanie.
4) Podejmowanie działalności gospodarczej. Limit środków w naborze będzie wynosił - 400 000,00 zł. Premię otrzyma 4 beneficjentów po -100 000,00 zł.
 

Zapraszamy na doradztwo do biura LGD w Kietrzu lub przesyłania wniosków do sprawdzenia drogą mailową na adres . Wszelkie informacje można będzie uzyskać również na stronie http://plaskowyz.pl/25/18/aktualnosci.html