• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?

Zabudowa jednorodzinna

 

 
Plakaty informacyjne dotyczące segregacji odpadów

PDFdl jednorodzinna.pdf (2,15MB)

Zabudowa wielorodzinna

 

 
Plakaty informacyjne dotyczące segregacji odpadów

PDFdl wielorodzinna.pdf (2,15MB)

 

Ulotki opracowano w oparciu o materiały Ministerstwa Klimatu, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl

Mając na uwadze zapewnienie edukacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym segregacji odpadów, Ministerstwo Klimatu zezwala na wykorzystywanie materiałów edukacyjnych zawartych na stronie naszesmieci.pl na następujących polach eksploatacji:
- utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- wprowadzanie do obrotu;
- wprowadzanie do pamięci komputera;
- publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie;
- rozpowszechnianie w całości w inny sposób w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym publikowanie w mediach elektronicznych, a w szczególności w Internecie.
Niniejsza zgoda obowiązuje tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Niniejsza zgoda nie upoważnia do wykorzystywania materiałów dostępnych na stronie do celów komercyjnych.