• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Stawki preferencyjne dla nieruchomości położonych na terenie sołectw

Przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą  nr XVI/251/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

-do dnia 31 stycznia 2020 r. w celu zastosowania stawki preferencyjnej 20,92 zł dotyczącej budynków związanych z działalnością gospodarczą na terenie sołectw Gminy Prudnik należy złożyć informację IN-1/deklarację DN-1 (wraz z załącznikami) oraz zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis - zgodnie z § 4.2 uchwały

- w celu zastosowania stawki preferencyjnej 7,36 zł dotyczącej pozostałych budynków (za wyjątkiem garaży tj. sklasyfikowanych przez EGiB Starostwa Prudnickiego jako budynki transportu i łączności) na terenie sołectw Gminy Prudnik należy złożyć informację
IN-1/deklarację DN-1 (wraz z załącznikami)

UWAGA!!

Żądanie zastosowania stawek preferencyjnych wykazujemy w pkt. D.2.1-D.2.2 wpisując jako przedmiot opodatkowania "budynek związany z działalnością gospodarczą" lub
"budynek pozostały nie będący garażem".

Przypominamy, że każda informacja złożona przez właścicieli nieruchomości jest oświadczeniem stron, składanym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Uchwała, informacje i deklaracje na stronie:

https://bip.prudnik.pl/6929/1964/podatki-i-formularze-na-2020-r.html