• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Bezpieczne wakacje

Bezpieczny urlop i  wakacje

Zanim wybierzemy się na letni odpoczynek należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad związanych z bezpieczeństwem osób a w szczególności dzieci i młodzieży podczas ich pobytu na wakacjach i urlopach wypoczynkowych.
I.                   Zasady bezpiecznej kąpieli i zabawy:
·        Pływamy tylko i wyłącznie w miejscach strzeżonych.
·        Zawsze należy pływać z drugą osobą.
·        Nie należy skakać i pływać w miejscach nieznanych.
·        Nie należy przeceniać swoich możliwości – np. popisywać się przed kolegami.
·        Bezwzględnie stosować się do informacji umieszczanych na znakach zakazu .
·        Do wody wchodzimy co najmniej godzinę po dużym posiłku.
·        W żadnym wypadku nie wolno kąpać się po alkoholu.
·        Najmłodsi powinni kąpać się tylko pod opieką osób dorosłych
·        Podczas pływania łódką, kajakiem, rowerem wodnym należy mieć założoną kamizelkę ratunkową lub kapok.
·        Kąpielisko powinno być pilnowane przez ratownika.
II.                Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach:
·        Chodzimy zawsze chodnikiem prawą stroną.
·        Zanim zrobisz krok na jezdnię, popatrz, czy nią coś nie jedzie.
·        Nie przebiegaj jezdni skosem dojdź do skrzyżowania.
·        Stój ! gdy jest czerwone światło, przechodź, kiedy jest zielone.
·        Nie zatrzymuj się na torach.
·        Jeździmy bezpiecznie na rowerze i motorowerze znając znaki drogowe
III.             Zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego:
·        Ogniska rozpalamy tylko w miejscach do tego przeznaczonych
·        Ogniska rozpalamy tylko w obecności osób dorosłych
·        Nie rozpalamy ognisk w lasach, zagajnikach w pobliżu upraw rolnych
·        Nie używamy sprzętu iskrzącego
·        Nie stosujemy wypalania traw
IV.              Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania prac polowych:
·        Pomoc dzieci w pracach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i innymi obowiązkami domowymi nie może odbywać się kosztem czasu niezbędnego na sen, naukę, wypoczynek a nawet rozrywkę,
·        Prace powierzane dzieciom nie mogą przekraczać ich możliwości fizycznych, nie powinny narażać je na ryzyko urazów i wypadków oraz stwarzać zagrożeń dla rozwoju psychicznego i fizycznego.
·        Młodocianych nie wolno zatrudniać w szczególności tam, gdzie występują zagrożenia:
chorobami odzwierzęcymi, chorobami alergicznymi, powodowanymi przez pyły i zanieczyszczenia powstające w hodowli drobiu i zwierząt hodowlanych (np.: pyły mączne, tytoniowe i pyły z niektórych ziół leczniczych), szkodliwymi środkami ochrony roślin, pylistymi nawozami mineralnymi i wapnem nawozowym, szkodliwym wpływem innych związków chemicznych, jak np.: impregnatami do drewna, rozpuszczalnikami organicznymi, substancjami żrącymi i parzącymi.
·        Młodocianym nie wolno wykonywać prac przy:
obsłudze ciągników i rolniczych maszyn samojezdnych, młocarni, sieczkarni i innych maszyn, których obsługa może spowodować ryzyko wypadku,
koszeniu kosą, obsłudze buhajów, ogierów, knurów i tryków oraz obróbce drewna maszynami z napędem mechanicznym.
·        Nie zezwalaj dzieciom poniżej 16 roku życia na samodzielne prowadzenie ciągnika.
V.                 Inne przydatne zasady:
·        Obcy pies nie musi być zawsze twoim przyjacielem.
·        Nie ufaj obcym osobom proponującym wspólną podróż lub zmianę kierunku podróży.
·        Nie dotykaj padniętej zwierzyny i ptactwa.
·        Grzyby mogą być źródłem poważnych zatruć.
 
PAMIĘTAJ o pozostawionym mieszkaniu:
 
·        Klucze do mieszkania oraz adres pobytu przekaż krewnemu lub zaufanemu sąsiadowi ,
·        Poproś by zbierał ulotki reklamowe spod Twoich drzwi , wieczorem zaś zapalił światło i otworzył okno.
·        Nie zostawiaj kluczy pod wycieraczką !
·        Cenne przedmioty , dzieła sztuki czy wyroby jubilerskie i gotówkę zdeponuj w sejfie lub oddaj na przechowanie zaufanej osobie.
·        Przed wyjazdem zamknij zawór wodny i gazowy aby uniknąć ewentualnej awarii.
 
Ważne telefony:
Komenda Powiatowa Policji , 48-200 Prudnik ,ul. Traugutta 31
tel: 77/406-88-03 lub 997
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, 48-200 Prudnik ,ul. Legionów 12a tel:77/438-05-30 , 998 lub 112
Prudnickie Centrum Medyczne, 48-200 Prudnik, ul. Piastowska 64   
tel: 77/ 4067885, Izba Przyjęć 77/4067822
Oddział Ratownictwa Medycznego, 48-200 Prudnik, ul. Piastowska 64        
tel:77/436-30-33 lub 999