• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Przyjęcia odpadów BIO wstrzymane

2 października w Nysie odbyło się spotkanie samorządowców w sprawie wstrzymania przyjęcia odpadów BIO w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach. Burmistrz Grzegorz Zawiślak wraz z innymi włodarzami gmin stanowczo zaprotestował w tej sprawie i zażądał dalszego przyjmowania odpadów biodegradowalnych.

 

Włodarze gminy wystosowali do Prezesa spółki EKOM oraz Burmistrza Nysy pismo w tej sprawie:

„W związku z otrzymanym przez gminę Prudnik w dniu 26.09.2019 r. pismem w sprawie wstrzymania przyjęcia do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach, zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. w Nysie, przedstawiciele gmin żądają kontynuowania przyjmowania frakcji BIO do kompostowni odpadów zielonych w Domaszkowicach. Obowiązek ten wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  oraz z zawartych umów.

Jednocześnie oczekujemy przedłożenia na piśmie podstawy prawnej, która pozwoliła Prezesowi Spółki EKOM na wstrzymanie przyjęcia odpadów biodegradowlanych, ze szczególnym wskazaniem podstaw złamania obowiązujących umów handlowych, w oparciu o Kodeks cywilny.

W związku z brakiem podjęcia do dnia 03.10.2019 r. jakichkolwiek działań przez Spółkę Ekom i właściciela nadzorującego tj. Burmistrza Nysy, żądamy natychmiastowego przyjęcia zebranych w gminach odpadów biodegradowalnych”.

garbage-2729608_1920.jpeg