• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z uchwałą Nr VIII/134/2011 Rady Miejskiej
w Prudniku z dnia 31 maja 2011 r. 
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej  
 
 BURMISTRZ  PRUDNIKA
zawiadamia mieszkańców sołectwa Szybowice
 
że w dniu 19 czerwca 2011 r. o godz. 1200 w Wiejskim Domu Kultury w Szybowicach odbędzie się zebranie wiejskie dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
 
W przypadku nie uzyskania wymaganej liczby mieszkańców do przeprowadzenia zebrania ustala się drugi termin na dzień 19 czerwca 2011 r. o godz. 1230 w Wiejskim Domu Kultury w Szybowicach.
 
 
BURMISTRZ PRUDNIKA
 
FRANCISZEK FEJDYCH