• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Zmiana harmonogramu prac w toku konsultacji 2020

 

Burmistrz Prudnika informuje o zmianie w harmonogramie prac w toku konsultacji społecznych
na temat budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok.

HARMONOGRAM PRAC W TOKU KONSULTACJI ZADAŃ ZGŁOSZONYCH DO „BUDŻETU OBYWATELSKIEGO – PRUDNIK 2020”
W RAMACH BUDŻETU GMINY PRUDNIK NA 2020 ROK

Nazwa zadania

Termin realizacji

Zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji (strona internetowa UM, BIP, prasa lokalna)

Do 24 lipca 2019 r.

Kampania informacyjna o konsultacjach społecznych (ulotka + plakat)

24/07 do 14/08/2019 r.

Zgłaszanie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

24/07 do 23/08/2019 r.

Weryfikacja proponowanych do realizacji zadań pod względem formalno-prawnym (I etap:  Burmistrz wraz z UM)

26/08 do 29/08/2019 r.

Weryfikacja proponowanych do realizacji zadań pod względem formalno-prawnym (II etap: Komisja Budżetu)

02/09 do 05/09/2019 r.

Publikacja zweryfikowanych wniosków wraz z uzasadnieniem o podjętej decyzji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku

05/09/2019 r.

Kampania informacyjna o zgłoszonych zadaniach

06/09 do 16/09/2019 r.

Ustalenie listy punktów do głosowania w konsultacjach i podanie ich do publicznej wiadomości

Do 06/09/2019 r.

Przeprowadzenie głosowania internetowego

11/09 do 16/09/2019 r.

Przeprowadzenie głosowania w lokalach wyborczych

Targi Inter-Region: 13/09 do 15/09/2019

Miasto: 11/09 do 16/09

Wieś: 11/09  do 16/09

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach głosowania (strona internetowa UM, komunikat prasowy do mediów)

Do 25/09/2019 r.

Informacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji, formularz zgłoszenia zadań oraz harmonogram prac w toku konsultacji znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI 2020.

Informacje udzielane są również telefonicznie pod numerami 77 4066205 i 77 406 6207 oraz osobiście w Urzędzie Miejskim w Prudniku pokój nr 120 i nr 114.