• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Budżet Obywatelski 2020 - lista punktów do głosowania

 Zarządzenie Nr 190/2019

Burmistrza Prudnika

z dnia 6 września 2019 roku

 

w sprawie wykonania Uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr XI/187/2019
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309) zarządza się co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2020 r. głosowanie odbędzie się w dniach od 11 do 16 września 2019 r. w następujących punktach na terenie Gminy Prudnik:

 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Prudniku, ul. Dąbrowskiego 26, od środy 11 września do poniedziałku 16 września w godzinach 12:00 do 18:00
 2. Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, Punkt Obsługi Interesanta, od środy 11 września do poniedziałku 16 września w godzinach urzędowania instytucji
 3. Filia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku, ul. Kombatantów 18/2, od środy 11 września do poniedziałku 16 września w godzinach otwarcia instytucji – poniedziałek, środa, piątek: 14:00 do 18:00, czwartek: 8:00 do 12:00
 4. Hala Obuwnik, możliwość głosowania w trakcie 24. Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter-Region „Dom i Ogród” od piątku 13 września do niedzieli 15 września od 11:00 do 16:00
 5. Obiekt na boisku sportowym w Moszczance, w poniedziałek 16 września w godzinach 15:00 do 18:00
 6. Filia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łące Prudnickiej, ul. Nad Złotym Potokiem 68, od środy 11 września do poniedziałku 16 września w godzinach otwarcia instytucji – poniedziałek: 8:00 do 12:00, środa-czwartek: 16:00 do 20:00, piątek: 8:00 do 12:00
 7. Filia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w  Szybowicach, Szybowice 306, od środy 11 września do piątku 13 września w godzinach otwarcia instytucji – środa: 9:00 do 17:00, piątek: 11:30 do 15:00
 8. Filia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudziczce, Rudziczka 79b (budynek WCA), od środy 11 września do piątku 13 września w godzinach otwarcia instytucji – poniedziałek, środa: 12:00 do 16:00, czwartek, piątek: 13:00 do 17:00
 9. Centrum Sportowe w Niemysłowicach, Niemysłowice 131A, w czwartek 12 września i piątek 13 września w godzinach od 17:00 do 20:00.

§ 2. Głosowanie odbywa się w dowolnie wybranym punkcie wyborczym określonym w § 1 w następujący sposób:

 1. W formie papierowej:
 1. poprzez postawienie na karcie do głosowania tylko jednego znaku „X” przy wybranym do realizacji zadaniu,
 2. oddanie głosu następuje poprzez wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu komisji dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego oddanie głosu,
 3. na karcie do głosowania komisja odnotowuje kolejny numer głosującego w lokalu odpowiadający liczbie porządkowej na liście osób głosujących.
 4. jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego zadania, lub zaznaczył więcej niż jedno zadanie głos uważany jest za nieważny.
 1.  W formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.prudnik.pl w zakładce „budżet obywatelski 2020” lub „aktualności”. Każda uprawniona osoba może oddać tylko 1 głos.  
 1. Jeżeli głosujący:
 1. nie zaznaczył żadnego zadania, lub zaznaczył więcej niż jedno zadanie lub
 2. nie podał danych umożliwiających identyfikację osoby głosującej lub
 3. oddał głos na innej karcie niż określona

-głos zostanie uznany za nieważny.

§ 4. W przypadku oddania przez jedną osobę:

 1.  kilku głosów w sposób papierowy lub elektroniczny,
 2.  oddania głosu zarówno w formie papierowej i elektronicznej,

- oddane przez tą osobę głosy zostaną uznane za nieważne.

§ 5. W przypadku głosowania na projekty, o których mowa w §3 ust 2 uchwały nr XI/187/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok – wybór projektów wg ilości oddanych głosów następuje odrębnie dla projektów zgłoszonych dla terenu miasta Prudnika i wsi Gminy Prudnik określonych w §3 ust 2 pkt 2 i 3 w maksymalnych wysokościach ustalonych w w/w uchwale.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Organizacyjnemu Urzędu Miejskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZarządzenie Nr 190-2019 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2019 roku.pdf (727,19KB)