• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Dofinansowanie do usuwania azbestu!

Grzegorz Zawiślak - Burmistrz Prudnika ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2019 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawieranych azbest z terenu Gminy Prudnik. Zadanie będzie realizowane w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” współfinansowanego przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Opolu.
Dofinansowanie mogą być objęte nieruchomości, które zostały ujęte w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. W związku z powyższym, zachęcam osoby fizyczne i podmioty uprawione do składania wniosków.
Nabór wniosków będzie trwał od 10 do 21 czerwca 2019 roku. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim w Prudniku w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie internetowej:

bip.prudnik.pl/5106/1708/azbest.html

62259087_386596435288932_7317810461980753920_n.png