• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Podpisanie umowy z Państwową Strażą Pożarną

Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak podpisał umowę z st. kpt. Krzysztofem Wiciakiem, dzięki której Gmina dofinansuje bieżące potrzeby PSP w Prudniku

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.
Gmina Prudnik przeznaczyła środki finansowe w wysokości 10.000, zł na dofinansowanie w roku bieżącym zakupu paliwa i środka pianotwórczego do samochodów pożarniczych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.
Gminę Prudnik reprezentował Burmistrz Prudnika – Grzegorz Zawiślak, natomiast Komendę Powiatową PSP w Prudniku – st. kpt. Krzysztof Wiciak.