• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Prudniku

W ramach projektu "Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej" z podziałem na zadania i realizacją na lata 2017-2019.

I. W roku 2017 wykonano:

1.1 Zagospodarowanie terenu Kozia Góra w Prudniku

1.2 Budowa ogólnodostępnego WC na Koziej Górze w Prudniku

II. W roku 2018 wykonano:

1.1 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Poniatowskiego w Prudniku

1.2 Rewaloryzacja Parku przy Św. Źródle w Prudniku - przebudowa alejek parkowych, budowa oświetlenia i montaż małej architektury w parku

III. Na rok 2019 przewidziano do wykonania:

1.1 Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Prudniku

1.2 Poprawa jakości obiektów należących do kortów tenisowych na terenie zabytkowego Parku Miejskiego w Prudniku

Zmiany w prudnickim parku są już widoczne. W ramach zadania zostanie wykonane:

- dodatkowe oświetlenie alejek,
- dwie pochylnie,
- dwa boiska do gry w bule,
- remont budynku przy kortach tenisowych wraz z ogrodzeniem,
- remont alejek asfaltowych,
- utwardzenie placu przy altance nawierzchnią mineralną,
- zacienienia placu zabaw,
- doposażenie miejsc do ćwiczeń odpowiednich dla osób niepełnosprawnych,
- nasadzenia zieleni.