• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Sesja Rady Miejskiej w Prudniku

29 marca 2012r. o godz. 10.oo w sali 117 budynku Urzędu Miejskiego w Prudniku odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej  w Prudniku

Transmisja obrad Rady Miejskiej 


 

 

 
 
 
  Porządek obrad XXII sesji    
 1.Sprawy organizacyjne:
- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 - przyjęcie protokołu z  XXI  sesji.
2.Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych
  pomiędzy sesjami.
3.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XXI sesji.
4.Interpelacje i wnioski radnych.
5.Informacje z działalności rzeczowej i finansowej za 2011r.
- Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego ( druk nr 361)
- Zakładu Energetyki Cieplnej  (druk nr 362)
- Zakładu Usług Komunalnych (druk nr 363)
- Zarządu Budynków Komunalnych ( druk nr 364)
- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ( druk nr 365 )
6.Gospodarka finansowa  podjęcie uchwał w spr:
- zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r. ( druk nr 366)
- wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy P-k na
  2013r. środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr 367)
 7.Gospodarowanie mieniem -  podjęcie uchwał w spr:
- zbycia nieruchomości lokalowej (druk nr 368)
- zbycia nieruchomości lokalowej (druk nr 369)
- zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 370)
- zbycia nieruchomości niezabudowanej (druk nr 371)
- nabycia nieruchomości gruntowej (druk nr 372)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 373)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 374)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 375)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 376)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 377)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 378)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 379)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 380)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 381)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 382)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 383)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 384)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 385)
- wydzierżawienia nieruchomości ( druk nr 386)
8.Podjęcie uchwał w sprawie :
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik (druk nr
  387)
- zm. uchwały w spr: ustalenia stref płatnego parkowania,
  określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów
  samochodowych ..... ( druk nr 388)
- rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora ZBK ( druk nr 389) -  
  projekt uchwały zostanie dostarczony radnym po posiedzeniu
  właściwej komisji  
- rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora ZBK (druk nr
  390) -   projekt uchwały zostanie dostarczony radnym po posiedzeniu
  właściwej komisji 
9.Komunikaty, zamknięcie obrad sesji.