• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Ryszard Grajek laureatem tegorocznej edycji „Prudnickiej Diany”

Kandydatów zgłoszonych do „Wyróżnienia Burmistrza Prudnika za wybitne zasługi na rzecz społeczności Gminy Prudnik” było pięciu. Jednak zgodnie z wolą Kapituły Wyróżnienia i zdecydowaną większością głosów uhonorowany „Prudnicką Dianą” został w tym roku Ryszard Grajek.

 

Podczas finału „Dni Prudnika” odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnienia – statuetki „Prudnickiej Diany”. Tegorocznym laureatem, zgodnie z podjętą uchwałą Kapituły, został pan Ryszard Grajek, który od kilkudziesięciu lat w środowisku lokalnym i na pograniczu polsko-czeskim jest osobą powszechnie znaną ze swojego zaangażowania i wspierania lokalnych organizacji, stowarzyszeń i instytucji w różnych dziedzinach życia społecznego.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku, które zgłosiło kandydaturę Ryszarda Grajka wniosek swój uzasadniło m.in. tym iż pan Ryszard jest inicjatorem wielu wydarzeń kulturalnych w gminie i powiecie, wydarzeń o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, m.in. autorskiego pomysłu: cykli imprez w ramach prudnickich wiosen i jesieni kulturalnych. Laureat wyróżnienia jest  organizatorem i koordynatorem autorskich imprez plenerowych Dni Prudnika (od 1994 roku, na których wystąpiły dziesiątki czołowych zespołów muzycznych). Jest współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego, dożynek gminnych, Festiwalu Beethowenowskiego, Świątecznej Majówki, Powitania Lata i Pożegnania Wakacji, a także pomysłodawcą i współorganizatorem ogólnopolskiego prareferendum w sprawie przystąpienia Polski do UE (pierwszego w Polsce).

Pana Ryszard Grajek aktywnie współpracuje z PTTK Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku, od 2002 roku jest członkiem Zarządu, organizuje szereg imprez i konkursów turystyczno-krajoznawczych. Włącza się aktywnie w organizację znanej w całej Polsce największej imprezy dla dzieci propagującej aktywne spędzanie czasu wolnego – Rajdu Maluchów. Zaszczepia na prudnickim gruncie edycje spotkań turystyczno-krajoznawczych z cyklu „Poznaj Swój Kraj” i „Poznaj Świat” oraz prudnickiego obieżyświata organizowanego przez kilka lat wspólnie z Radiem Opole. Przez pięć lat był aktywnym współpracownikiem Radia Opole, promując Gminę Prudnik. Współpracuje aktywnie z prudnickimi parafiami, czego efektem są imprezy i spotkania o tematyce religijnej i społecznej (prelekcje, koncerty muzyki sakralnej i klasycznej itp.). Pan Ryszard Grajek jest opiekunem klubów kresowiaków od powstania tych form spotkań popularno-oświatowo-historycznych w 1992 roku i mocno identyfikuje się z Kresami Południowo-Wschodnimi, gdyż jego rodzice pochodzą ze Lwowa. Od 2015 roku przygotowuje cotygodniowe wydania Telewizyjnego Kuriera Informacyjnego, emitowanego w lokalnej telewizji kablowej, promujące i informujące o wydarzeniach życia gospodarczego i kulturalnego naszej Gminy.

Pan Ryszard Grajek od kilku lat pozyskuje środki z programów unijnych, dzięki którym oferowany jest bogaty wachlarz imprez, kierowany do różnych grup wiekowych. W licznych wspólnych imprezach polsko-czeskich organizowanych w Prudniku, uczestniczą zarówno mieszkańcy Prudnika, jak i  południowi sąsiedzi z Czech. Współpraca pana Ryszarda Grajka z Domem Dzieci i Młodzieży w Northeim w Niemczech, wspólne warsztaty plastyczne i muzyczne w Niemczech i Prudniku przyczyniają się do rozwoju naszej młodzieży i promują Gminę Prudnik na arenie międzynarodowej.

Pan Ryszard Grajek za swoją długoletnią działalność społeczną otrzymał:

- odznaczenie „Przyjaciel Dziecka”, „Przyjaciel Harcerstwa” i „Zasłużony Działacz TPD”

- Złotą Odznakę PTTK, Złoty Medal Zarządu Głównego, ZBZZiOR Wojska Polskiego „Zawsze Wierni Ojczyźnie”,

- honorową odznakę Niezależnego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich

- Srebrny Krzyż Zasługi,

- srebrny medal od Rady Pamięci Walki i Męczeństwa,

- honorową odznakę 15-lecia współtworzenia partnerstwa Prudnik-Northeim,

- brązowy medal Za Pomoc i Współpracę przez Zarząd Główny PTTK,

- złotą honorową odznakę za zasługi dla PTTK od Zarządu głównego PTTK,

- Złotą Honorową odznakę 20-lecia NSZZP Oddz. Opole,

- brązowy medal Solidarności Ziemi Prudnickiej na 30-lecie NSZZ Solidarność,

- brązowy medal OROT Opole na 60-lecie PTTK Opolszczyzny,

- Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

- Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji za kierowanie Prudnickim Ośrodkiem Kultury przyznanym prze Kapitułę LUiK Woj. Śląskiego i Opolskiego.

 

 

fot. Andrzej Dereń