• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Burmistrz Prudnika uzyskał absolutorium

Burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych uzyskał absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017.

Burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych uzyskał absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017. Rada Miejska większością głosów, przy 4 głosach „przeciw” podjęła uchwałę w tej sprawie. Podczas LVIII sesji Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 28 czerwca b.r. rozpatrzono sprawozdanie finansowe Gminy Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Kosiński przedstawił sprawozdanie Burmistrza Prudnika z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2017 r., które uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podczas sesji przedstawiono także opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku. Przed głosowaniem powyższe przedyskutowano.

„Jestem wdzięczny tym, którzy poparli mnie w absolutorium. Przez wiele lat polityka na tej sali nie miała miejsca i dlatego tym Radnym, którzy mimo tego, że się różnimy w ocenie funkcjonowania Gminy, mimo tego że mamy różne spojrzenie na to co jest ważniejsze, a co mniej ważne, mimo że dyskutujemy na każdej sesji i zadajemy trudne pytania, bądź otrzymujemy niezadowalające odpowiedzi, to ciągle tworzymy zespół, który przed mieszkańcami Prudnika i Gminy Prudnik odpowiada za funkcjonowanie tej Gminy”- powiedział Burmistrz dziękując za uzyskanie absolutorium.

Na początku sesji przekazana została podpisana umowa, dzięki której Powiatowa Komenda Policji otrzyma 15 000 zł na dodatkowe patrole i służby ponadnormatywne. Porozumienie odebrał Komendant Powiatowy Policji w Prudniku podinspektor Krzysztof Urban, który podziękował za pomoc.

W trakcie sesji Burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych i Przewodniczący Rady Miejskiej  informowali o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami. Podjęto uchwały dotyczące m.in. gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem.