• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

"Segregują pokolenia"

Na terenie Gminy Prudnik przeprowadzona zostanie kampania informacyjno-edukacyjna związana z gospodarką odpadami. Kampania dedykowana jest wszystkim grupom wiekowym.

W dniu 21 maja br. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu oraz zatwierdził listę ocenionych projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach działania 5.2 „Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Złożony przez Gminę Prudnik projekt pt. "Organizacja działań informacyjno - edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy Prudnik" znalazł się na liście zaakceptowanych projektów i tym samym otrzyma pełne wnioskowane dofinansowanie w kwocie 208 002,22 zł stanowiące 85% kosztów całkowitych projektu, które wynoszą 244 708,50 zł.

Zakres rzeczowy jaki zrealizowany zostanie w projekcie obejmować będzie przeprowadzenie na terenie Gminy Prudnik kampanii informacyjno – edukacyjnej dedykowanej wszystkim grupom wiekowych mieszkańców Gminy, od dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez uczniów do osób dorosłych. Na kampanię składać się będą:

  • cykl prelekcji (po 4 szt. w każdej z 6 szkół podstawowych, po 1 szt. w każdym z 8 przedszkoli i po 4 szt. w każdym z 2 gimnazjów)
  • 3 konkursy (na szczeblu przedszkolnym, szkół podstawowych, gimnazjów),
  • 1 seminarium w Prudniku,
  • 10 spotkań informacyjnych zorganizowanych na terenach wiejskich (po jednym w każdym sołectwie),
  • 1 pikniku ekologicznego.

Planowanym do osiągnięcia celem projektu będzie zwiększenie świadomości społeczności Gminy Prudnik w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi szczególnie w kontekście selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Osiągnięciu zamierzonego celu dedykowane będzie szerokie spektrum narzędzi wspierających promocję tematyki segregacji odpadów komunalnych takie jak:

  • promocja w mediach: prasie (lokalnej i regionalnej), regionalnej rozgłośni radiowej, portalu społecznościowym, 
  • zakup drobnych przedmiotów promujących konieczność segregacji odpadów komunalnych (planów lekcji dla dzieci, zakładek do książek, przewodników pod nazwą „Segregują pokolenia” zawierających informacje dotyczącej segregacji odpadów tekstylnych, toreb na zakupy, wózków na zakupy dla osób starszych).

Zgodnie z zaakceptowanym projektem jego rzeczowa realizacja projektu winna nastąpić w terminie od trzeciego do czwartego kwartału 2018 r. włącznie.