• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Nowa ścieżka pieszo-rowerowa

Przy istniejącym zbiorniku wodnym przy ul. Poniatowskiego powstanie nowa ścieżka pieszo-rowerowa. Planowane przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego „Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym”, którego liderem jest Gmina Nysa, a jego partnerami Gmina Prudnik i Nadleśnictwo Prudnik. Zgodnie ze złożonym projektem jego realizacja powinna nastąpić w terminie od trzeciego do czwartego kwartału 2018 r. Odtworzenie szlaku komunikacyjnego umożliwi pieszym i rowerzystom podziwianie środowiska naturalnego w otoczeniu istniejącego zbiornika wodnego oraz w znaczącym stopniu ograniczy antropopresję* i nadmierną eksploatację środowiska naturalnego na tym terenie, który jest bardzo atrakcyjny dla turystów, jak i dla mieszkańców miasta. Teren, na którym zaprojektowano ścieżkę pieszo-rowerową może stanowić także dydaktyczno-naukowy szlak dla szkół oraz dla pasjonatów przyrody. Można tam będzie podziwiać wiele okazów, zarówno fauny jak i flory.

W ubiegłym tygodniu Zarząd Województwa Opolskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu oraz zatwierdził listę ocenionych projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej 5.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 „Ochrona różnorodności biologicznej”.

Złożony projekt partnerski pt. „Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym”, którego liderem była Gmina Nysa a jego partnerami Gmina Prudnik oraz Nadleśnictwo Prudnik znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej uzyskując aż 93,33% możliwej do zdobycia ilości punktów w trakcie jego oceny merytorycznej.

Złożony projekt swoim zakresem w części dotyczącej Gminy Prudnik dotyczy budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy istniejącym zbiorniku wodnym przy ul. Poniatowskiego w Prudnik o długości o długości 991 mb wraz z towarzyszącą infrastrukturą w postaci: ogrodzenia, trzech tablic informacyjnych, dziesięciu tablic edukacyjnych, dwóch tablic z wizualizacją ścieżki, trzech platform widokowych, ławek oraz koszy.

Projekt realizowany przez Gminę Prudnik będzie łączyć się geograficznie stanowiąc uzupełnienie zakresu prac jakie już są realizowane w ramach projektu „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej” .

Projekt w części dotyczącej Gminy Prudnik opiewa na całkowitą wartość 906 640,95 zł a Gmina Prudnik uzyskała dofinansowanie swojej części projektu w kwocie 770 644,81 zł, która stanowi maksymalny 85-cio procentowy poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych naszej części projektu.

Pozostali partnerzy projektu planują następujący zakres prac:

Gmina Nysa - Ochronę chrząszcza pachnicy dębowej występującego w części leśnej Parku Miejskiego w Nysie w tym reintrodukcji cisa pospolitego oraz zagospodarowania części fortyfikacji w części „Obwałowań Wysokich” od ul. Bramy Grodkowskiej do „Bramy Ceglanej” przy ul. Ignacego Krasickiego w zakresie ochrony występujących tam nietoperzy i roślin,

Nadleśnictwo Prudnik - Wykonanie i montaż tablic informacyjno-edukacyjnych promujących bioróżnorodność Rezerwatu „Przyłęk” stanowiącego obszar Natury 2000.

Ścieżka pieszo-rowerowa.jpeg

*Antropopresja – ogół działań człowieka (zarówno planowych i przypadkowych) mających negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze.