• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców - dot. udziału w targach i misjach gospodarczych - środki RPO WO 2014-2020

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dot. naboru do działania:

2.4  Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO 2014-2020)

Na każdym spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące m.in. regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, wskaźniki.

Spotkanie odbędzie się 18 maja 2018 r. o godz. 11.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 – formularz zgłoszeniowy -  –  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKi4PSD9CRGG5sjk3OXjxgZ9YsxcZQzCU_MTTU7rR2Lb0Ww/viewform

Spotkanie skierowane jest do: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją główną siedzibę lub oddział na terenie województwa opolskiego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór wniosków planowany jest od 18 do 25 czerwca 2018 r.

 

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:
1) Wsparcie opracowania nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących) modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;

2) Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;

3) Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych.

 

Minimalna kwota dofinansowania projektu – 20 000 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 200 000 PLN.

 

Maksymalna intensywność wsparcia dla projektu objętego pomocą de minimis wynosi 70%.

MPI.jpeg