• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Prudnik coraz piękniejszy

Rozpoczynają się prace związane z IV etapem rewitalizacji śródmieścia Prudnika. W dniu dzisiejszym przekazano wykonawcy teren i plac budowy. Już niedługo mieszkańcy tzw. "kwartału" będą mogli cieszyć się pięknym otoczeniem.

 

Kwartał pomiędzy ulicami Młyńską, Szkolną, Traugutta i Armii Krajowej, zmieni się w miejsce wypoczynku i rekreacji. Wszystko dzięki rewitalizacji finansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Marszałek Andrzej Buła podpisał niezbędne umowy, umożliwiające przekazanie pieniędzy na ten cel. Wczoraj podczas konferencji prasowej w Prudnickim Ośrodku Kultury Marszałek Województwa Opolskiego uroczyście wręczył Burmistrzowi Prudnika Franciszkowi Fejdychowi umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2014-2020. 

 

 

Podczas konferencji Ryszard Zwojewski - Kierownik Referatu Programów Rozwojowych opowiedział na czym ma polegać projekt rewitalizacji.

 

 

W dniu dzisiejszym przekazano wykonawcy teren i plac budowy. Zakończenie prac przewidziane jest w 2019.

 

 

Projekt obejmując obszar 8,83ha podzielony został na dwa zadania:

1. Zadanie swoim zakresem rzeczowym obejmować będzie kompleksowe zagospodarowanie terenu wewnątrz obszaru zlokalizowanego w centrum miasta pomiędzy ulicami Traugutta, Szkolną, Młyńską i Armii Krajowej obejmującego budowę:

 •  trzech placów zabaw,
 •  boiska (do gier zespołowych),
 •  obiektów małej architektury,
 •  chodników,
 •  dojść do posesji,
 •  oświetlenia,
 •  obiektów (budynków gospodarczych) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budynków mieszkalnych,
 •  parkingów,
 •  odwodnienia oraz  
 •  przebudowę dróg wewnętrznych.

Wykonawcą robót tzw. „dużego kwartału” jest konsorcjum firm:

Lider konsorcjum – Ryszard Biela Transport Towarowy z Sidziny

Członek konsorcjum – Mariusz Biela Przedsiębiorstwo Budowlane „BIEL-BUD” z Sidziny

2.Planowane do realizacji zadanie obejmuje obszar zlokalizowany w centrum miasta pomiędzy ulicami Gimnazjalną, Mickiewicza i Traugutta. To teren przyległy do obiektów Biblioteki Miejskiej wraz z Kinem, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz teren naprzeciw Liceum Ogólnokształcącego. Zadanie swoim zakresem rzeczowym obejmować będzie budowę:

 •  dróg,
 •  chodników,
 •  dojść,
 •  dojazdów do posesji,
 •  parkingów,
 •  obiektów małej architektury,
 •  niezbędnej infrastruktury technicznej (oświetlenia, kanalizacji deszczowej) oraz
 •  uporządkowanie terenów zielonych.

Wykonawcą robót tzw. „małego kwartału” jest Mariusz Biela Przedsiębiorstwo Budowlane „BIEL-BUD” z Sidziny.