• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Zostań autorem nazwy nowego kompleksu sportowego w Prudniku

Dobiega końca "Budowa kompleksu sportowego w Prudniku na Osiedlu Jesionowe Wzgórze", którego oddanie do użytku przewidywane jest  w czerwcu, a oddanie do korzystania mieszkańcom we wrześniu. Do dyspozycji mieszkańców oddany zostanie kryty basen oraz hala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem do koszykówki. Dodatkowymi atrakcjami dla użytkowników basenu będzie brodzik dla dzieci, sauna, jacuzzi oraz hydromasaże w niecce basenowej.

Aby zindywidualizować charakter obiektu,  Burmistrz Prudnika ogłasza konkurs na nazwę kompleksu sportowego. Zgłoszenie propozycji winno nastąpić zgodnie z załączonym poniżej Regulaminem.

 

Regulamin konkursu na nazwę kompleksu sportowego

 

§ 1 Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Prudnika.

§ 2 Cel konkursu

 1. Celem konkursu jest nadanie nazwy własnej kompleksowi sportowemu.

§ 3 Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Prudnik.
 2. Nazwa kompleksu sportowego musi posiadać jednego autora.

§ 4 Terminarz

 1. Prace konkursowe należy składać do 15 czerwca 2018 r. do godziny 1515 w Urzędzie Miejskim w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3, osobiście, mailowo () bądź listownie na karcie zgłoszenia dostępnej w Urzędzie Miejskim pokój nr 114 lub na stronie www.prudnik.pl
 2. Zgłoszenie oferty na konkurs uważane będzie za: uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji – jednostki organizacyjnej Gminy Prudnik.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 4. Do oceny złożonych prac zostanie powołana komisja konkursowa. Autor wybranej pracy uhonorowany zostanie  karnetem wstępu na kryty basen uprawniającym do 50 bezpłatnych wejść na basen. 
 5. W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 6. 1. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena nadesłanych propozycji nastąpi do 20 sierpnia  2018 r.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze zgłoszonych propozycji i unieważnienia konkursu.

§ 5 Postanowienia końcowe

 We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje komisja konkursowa.

Burmistrz Prudnika

Franciszek Fejdych

PDFKonkurs - karta zgłoszeniowa.pdf (165,75KB)