• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Zarząd Województwa Opolskiego przyznał Gminie Prudnik dofinansowanie na budowę drogi przy ul. Przemysłowej

 

21 marca 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 6.1 Infrastruktura drogowa Drogi lokalne RPO WO 2014-2020. W związku z podjętą decyzją Gmina Prudnik otrzyma dofinansowanie na budowę drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia przy ul. Przemysłowej w Prudniku.

 

W lipcu 2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego złożony został projekt partnerski pt. „Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granicy państwa” w ramach działania 6.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 „Infrastruktura drogowa”. Liderem powyższego projektu jest Powiat Prudnicki, a jego partnerami - Gmina Prudnik oraz Gmina Nysa.

Złożony projekt swoim zakresem, w części dotyczącej Gminy Prudnik dotyczy budowy drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogi przy ul. Przemysłowej w Prudniku.  W ramach projektu powstanie odcinek o długości 513 m.b. drogi. Droga pełnić będzie rolę drogi gminnej komunikującej tereny inwestycyjne leżące w jej obszarze.

W ramach inwestycji zakłada się:

-budowę konstrukcji jezdni z masy bitumicznej, wjazdów i chodników z kostki betonowej,

-budowę konstrukcji nawierzchni skrzyżowań w ciągu ulicy,

-budowę kanalizacji deszczowej, studni, wpustów,

-budowę oświetlenia ulicznego oraz

-budowę poboczy gruntowych.

 

Projekt ma na celu  zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju Powiatu prudnickiego, Gminy Nysa i Gminy Prudnik oraz poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych.

Złożony projekt w części dotyczącej Gminy Prudnik opiewał na całkowitą wartość 1 462 374,69 zł,  a Gmina Prudnik ubiegała się o dofinansowanie projektu kwotą 877 424,81  stanowiącą 60-cio procentowy poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu.