• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Informacje na temat przebiegu prac związanych z przebudową mostu przy ul. Batorego

NEWS (1).jpeg

 

Aktualnie, w ramach zadania pt.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rz. Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 18+791 w miejscowości Prudnik” prowadzone są roboty związane z przełożeniem sieci uzbrojenia tj.: wodociągu, gazociągu, sieci teletechnicznych i energetycznych.

Prace prowadzone w obrębie mostu wymagają ograniczeń w ruchu publicznym. Dotyczy to wyłączania z ruchu pieszego chodników na obiekcie i dojazdach do niego. W zależności od postępu robót wyłączane będą naprzemiennie chodniki znajdujące się po prawej lub lewej stronie ulicy. Dodatkowo, krótkotrwale, ograniczenia w ruchu mogą dotyczyć jezdni. Wykonawca zadania  zobowiązany jest do prowadzenia takiej organizacji ruchu tylko w sytuacji, gdy jest to bezwzględnie konieczne z uwagi na prowadzone prace.

Ten stan rzeczy będzie utrzymywany do dnia 23.04.2018 r. Po tym terminie przewiduje się wprowadzenie organizacji ruchu polegającej na całkowitym zamknięciu obiektu i skierowanie użytkowników dróg na drogi objazdowe.