• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prudnik.

Nabór do działania 3.2.1 PO IR dedykowany miastom średnim

 

 

Szanowni Państwo,

do końca lutego 2018 r. trwa nabór wniosków do poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR.03.02.01-IP.03-00-004/17).

 

Specjalna pula środków (400 mln zł) dedykowane jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom z miast średnich.

 

W poddziałaniu 3.2.1 PO IR dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

 

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Dofinansowanie w konkursie jest przeznaczone dla projektów realizowanych w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu, to jest na terenie miast średnich.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw wynosi 10 000 000 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 5 000 000 zł.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 EUR, w tym:

  • na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 zł;
  • na usługi doradcze: 1 000 000 zł.

 

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł, w tym:

  • na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł;
  • na usługi doradcze: 500 000 zł.

 

 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest pod linkiem: http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-iv-nabor-2017-miasta-srednie.

 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do ponownego kontaktu.

Zespół Lokalnego Punktu Informacyjnego FE w Nysie

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie                                                                                                                      

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

tel.  77/44 82 586; 44 89 963

 

ul. Słowiańska 19/ Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, 48-300 Nysa

Godziny otwarcia: pon. 08:00-18:00, wt.-pt. 08:00-16:00

e-mail: